75-plus regeling CBR niet gunstig voor senioren in grensgebieden

11 dec 2019 Landelijk

Vandaag staat het algemeen overleg Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gepland. Dit jaar heeft KBO-PCOB de zorgen rondom het CBR en de lange wachttijden voor senioren diverse keren geuit. Op 1 december is de 75-plus regeling ingegaan waarbij 75-plussers tot maximaal één jaar mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs. We zijn blij met deze maatregel, maar helaas levert het voor senioren in grensgebieden wel problemen op. In het debat van vandaag vragen we hier aandacht voor.

Niet rijden in buitenland

Onder de 75-plus regeling mogen bestuurders niet in het buitenland rijden, omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. Met name deze beperking heeft gevolgen. Het gaat dan niet zozeer om een geplande autovakantie naar het buitenland, maar om senioren die wonen  in de grensgebieden; daar zorgt deze beperking voor grote problemen. Hun (sociale) leven speelt zich namelijk niet alleen in Nederland af. Zij doen hun boodschappen net over de grens, of ontvangen of verrichten er (mantel)zorg, en hebben in het buitenland kinderen en vrienden wonen. KBO-PCOB vraagt om een oplossing hiervoor.

75-plus regeling CBR

De 75-plus regeling is op zondag 1 december ingegaan. In totaal vallen direct 87.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend onder de regeling. Zij mogen als hun rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is, en mogen bestuurders niet in het buitenland rijden.

Nog steeds krijgen wij van senioren dagelijks meldingen dat zij lang moeten wachten.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden