Reactie op de pensioenplannen van Koolmees

12 feb 2021 Landelijk

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan geven over generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen.

Kritische kanttekeningen
Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. Maar evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de twee andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder het pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt vergroot.”

Verbetervoorstellen
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden willen onder meer dat in het transitie-ftk (de periode tot de invoering van het nieuwe pensioencontract) met een voorzichtig projectierendement wordt gerekend. Dat geeft, zonder dat het andere generaties tekort doet, meer zicht op indexatie. Marcel Sturkenboom: “De grote pensioenfondsen zijn het met ons eens: de plannen van minister Koolmees voor de tussenliggende periode gaan er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in de komende jaren alsnog gekort moet worden. Dat is onaanvaardbaar.” De verbetervoorstellen van de seniorenorganisaties voorkomen ook dat pensioenfondsen aan de hand van de huidige rekenrente gaan overstappen op het nieuwe contract. Het gevolg daarvan is namelijk dat gepensioneerden met een flinke achterstand in het nieuwe pensioenstelsel beginnen.

Ten aanzien van het nieuwe contract pleiten KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden ervoor dat pensioenfondsen veel steviger mogen sturen op een zogeheten indexatie-ambitie. Marcel Sturkenboom: “Voor gepensioneerden is het van belang dat hun pensioen verhoogd wordt met tenminste de inflatie. Pensioenfondsen moeten daar voldoende ruimte voor krijgen.”

Evenwichtig
In de komende jaren speelt het begrip evenwichtigheid een grote rol. Pensioenfondsen zijn eraan gehouden dat zij op evenwichtige wijze met het door alle deelnemers opgebouwde vermogen omgaan. Marcel Sturkenboom: “Dat is natuurlijk heel verstandig. Maar het is dan wel belangrijk dat je naar het totaalplaatje kijkt, en bijvoorbeeld ook het tekort aan premie-inleg van de afgelopen jaren meeneemt. Wij willen dat daarvoor goede wetgeving komt en dat pensioenfondsen ook maatwerk mogen leveren. Een interdisciplinaire commissie moet met een bindend advies komen over wat evenwichtig is.”

Governance
De drie organisaties vragen vervolgens ook aandacht voor de governancestructuur. Ze willen dat gepensioneerden op alle niveaus inspraak hebben in de transitieperiode, ten tijde van de overstap én daarna. Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden krijgen een hoorrecht, maar dat vinden wij onvoldoende. Zij moeten op zijn minst adviesrecht krijgen.”

Nabestaandenpensioen
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden op het belang van het goed regelen van het nabestaandenpensioen. De afgelopen weken hebben zij diverse signalen ontvangen dat één en ander nog onvoldoende geregeld is in het wetsontwerp van de minister. Over dit specifieke thema wordt daarom nog doorgesproken. Een uitgebreidere reactie op dit belangrijke onderdeel volgt daarom op een later moment.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden