Corona maatregelen PCOB Oosterhout

27 jan 2021 Oosterhout

Momenteel zijn er vanwege de coronamaatregelen geen activiteiten. Wij proberen via onze nieuwsbrief u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Komende nieuwsbrief zal uitgebreid ingegaan worden op de Algemene Ledenvergadering die nu op papier wordt gecommuniceerd. Alle financiele stukken zullen daarin behandeld worden. Wij hopen z.s.m. weer positieve berichten kunnen vermelden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet