‘55-plussers goed door de crisis helpen’

27 jan 2021 ‘55-plussers goed door de crisis helpen’

‘55-plussers goed door de crisis helpen’

De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten?

Veel senioren vrezen dat de premies voor hun zorgverzekering omhoog zullen schieten volgend jaar. En dat nog meer senioren het eigen risico opmaken, KBO-PCOB komt op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om een welvaartsvaste AOW, een goed pensioencontract, betaalbare woonlasten en een inclusieve arbeidsmarkt.

Vóór de coronacrisis was er krapte op de arbeidsmarkt. Senioren tussen de 55 en 66,5 jaar kwamen toen al lastiger aan het werk en maakten minder aanspraak op scholing.

Om te voorkomen dat senioren nog meer aan de zijlijn blijven staan door de crisis, heeft KBO-PCOB heeft een ‘actieplan arbeidsmarkt’ opgesteld.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengen we plannen in voor verbetering van de koopkracht, zorg, veiligheid, wonen en welzijn bij de politieke partijen.

In onze belangenbehartiging werken we samen met maatschappelijke organisaties om verdere huurstijging tegen te houden en de wooncrisis aan te pakken.

Daarbij is het de kunst dat we – op basis van alle doorrekeningen en scenario’s – goed weten aan welke knoppen we het best kunnen draaien, in het belang van onze achterban.’

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden