Nieuwsbrief

20 jun 2022 Albrandswaard

Onze “Nieuwsbrief ” van juli/augustus 2022

 

Van de voorzitter …

Nu u dit leest, is de vakantietijd aangebroken. Vast en zeker voor een aantal van ons ook. Er op uit naar een prachtig plekje in Nederland, of misschien naar het buitenland. De trek om weg te gaan is na twee jaar verplicht thuisblijven groot. Of misschien gaan we helemaal niet op vakantie en horen we van kinderen en kleinkinderen hun reisavonturen.

Wij kijken even terug: de jubileum viering was een succes,. Eerst de “Koek en Snoepie” middag en daarna de jubileum bustocht. (verslag verderop in de nieuwsbrief.)

Nu is het dus even rustig. Ook verschijnt er in augustus geen PCOB/KBO magazine en geen nieuwsbrief.

De eerstvolgende valt eind augustus in uw brievenbus.

Daarin valt te lezen, dat we in september starten met een bezoeker van de Buitenhof, u allen wel bekend.

Ook leuk om daar eens op het terras iets te drinken en/of te eten. En als je kleine kleinkinderen hebt, kunnen ze daar naar hartenlust spelen. Voor mij is het een bekend uitje en we  genieten er allemaal van.

Ondertussen heeft u misschien gezien, dat de bouw van de nieuwe Klepperwei is gestart. Daarin zullen straks weer een aantal Albrandswaarders een plekje kunnen bemachtigen voor de verzorging, maar dan in hun woonplaats en niet ver weg.

Ik wens u allen een gezonde zomerperiode en hoop iedereen begin september gezond en wel terug te zien.

Groet,

Piet van Verseveld

 

Bijeenkomsten

Na de zomervakantie beginnen we weer op dinsdag 13 september, daarna 11 oktober, 8 november en de kerstviering op donderdag 15 december.

Misschien komt er nog een kleine excursie voor de liefhebbers ergens eind oktober.

 

Pluim voor mantelzorgers

We kunnen u als mantelzorger niet missen in onze samenleving. Met behulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daar geven wij u als gemeente Albrandswaard graag een Pluim voor! Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar ontvangen de Pluim als geldbedrag ter waarde van € 100,– Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een bon.

De Pluim voor mantelzorgers aanvragen:

Vanaf 1 april 2022 is het weer mogelijk om voor de Pluim voor mantelzorgers in aanmerking te komen. Voldoet u aan de criteria? Vraag dan de Pluim vóór 1 december  2022 samen met de persoon voor wie u zorgt aan.

Het formulier vindt u op de website van de gemeente:

    https://www.albrandswaard.nl/pluim-voor-mantelzorgers

Criteria

U kunt een Pluim aanvragen wanneer de volgende criteria op u van toepassing zijn:

*       U zorgt voor een inwoner van de gemeente Albrandswaard;

*       Deze zorgontvanger is chronisch ziek, lichamelijk en/of verstandelijk beperkt, psychisch ziek of verslaafd;

*       U krijgt daar niet voor betaald; 

*       U doet dat meer dan 8 uur per week en voor minimaal 3 maanden;

*       Uw zorgontvanger zou zonder deze mantelzorg meer professionele              zorg          nodig hebben.

U kunt als mantelzorger één keer per jaar een Pluim aanvragen. Een zorgontvanger kan met maximaal 3 mantelzorgers een Pluim aanvragen. Iedere mantelzorger moet dan wel aan alle criteria voldoen.

Nadat  uw aanvraag is  ontvangen, krijgt u een brief  of u wel of niet in aanmerking komt voor een Pluim. Als u in aanmerking komt, ontvangt u de Pluim in oktober. Is de aanvraag later dan oktober ontvangen en komt u in aanmerking. Dan ontvangt u de Pluim binnen 4 weken.

Wat kan Welzijn Albrandswaard Mantelzorg voor u betekenen?

Kunt u ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van deze soms zware taak?

Bij de mantelzorgconsulenten van Welzijn Albrandswaard krijgt u advies en ondersteuning op maat en kunt u lotgenoten ontmoeten.

Deze ondersteuning is gratis.

Overleden

Op 31 mei j.l. is op de leeftijd van 91 jaar overleden ons lid de heer P. Elshout uit Hoogvliet en op 16 juni is  op de leeftijd van 89 jaar overleden ons lid mevrouw C. Koppenol -Voogt uit Poortugaal.

Namens het bestuur wensen wij de achterblijvende kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

 

Verjaardagen: (kroonjaren)

20 juli mevrouw H. Kempenaar                                              80 jaar

23 juli de heer D. de Knegt                                                      90 jaar

 3  augustus mevrouw W. van Herk-Bruijnes                           85 jaar

 7 augustus de heer A.J. Jongenotter                                        95 jaar

17 augustus  mevrouw L.M. Fakkert-Pieters                            75 jaar

21 augustus mevrouw N. Barendregt-Molenaar                       85 jaar

28 augustus mevrouw L. van Beelen-van Dijk                         75 jaar

 

Huwelijksjubilea: (kroonjaren)

12 juli De heer en mevrouw Stout-Stok                                   60 jaar

 4 augustus De heer en mevrouw Nolet-Schoonfeld                 55 jaar

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.

 

Oorlog op herhaling

Na al haast een half in de Oekraïne de oorlog aan de gang is, komt voor velen het beroemde schilderij van Picasso weer in beeld over de enorme verwoesting van hetr Spaanse stadje Guernica.

Wat in de Oekraïne gebeurt lijkt een herhaling.

Rob Hartmans schreef een boek over de oorlog van toen.

Hieronder een fragment hiervan.

Hoe een “akelig” schilderij uitgroeide tot universele aanklacht tegen oorlog

         Recensie van ‘Guernica, symbool tegen terreur’ van Rob Hartmans.

Van alle wereldberoemde schilderijen uit de twintigste eeuw is Guernica van Pablo Picasso uit 1937 misschien wel het verontrustends.

Met de naar de hemel schreeuwende menselijke figuren, het robotachtige paard, de stier met zijn abnormaal gepositioneerde ogen en de gesneuvelde strijder met zijn gebroken zwaard lijkt de Spaanse kunstenaar een huiveringwekkende koortsdroom uit te hebben willen drukken. Dat is niet ver van de waarheid, want de gebeurtenis waardoor hij zich liet inspireren, vormde een angstaanjagende voorbode van de vele gruwelen die Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog te wachten stonden.

Het was het door de Duitse Luftwaffe uitgevoerde bombardement op het centrum van de Baskische stad Gernika/Guernica die Picasso inspiratie gaf.

Deze oorlogsmisdaad vond plaats op 26 april 1937 tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Schattingen van het aantal doden lopen sterk uiteen, van ruim 153 tot 1.654. Wat wel vaststaat is dat de Guernicanen op huiveringwekkende wijze kennis maakten met een manier van oorlogvieren die enkele jaren later vele Europese steden zou treffen, waaronder Warschau en Rotterdam.

Historische betekenis

In Guernica, symbool tegen terreur beschrijft Rob Hartmans de totstandkoming, ontvangst en verdere geschiedenis van wat waarschijnlijk Picasso’s bekendste werk is. De auteur schrijft onder andere voor Historisch  Nieuwsblad  en tot zijn eerder gepubliceerde werk behoren Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis en Schaduwjaren over de jaren dertig in Nederland. In zijn nieuwste boek noemt hij Guernica….

”….. zoiets als de combinatie van De Nachtwacht en het Anne Frank Huis”.

Daarmee bedoelt hij dat het kubistische en surrealistische schilderij behalve een artistieke ook een grote historische betekenis heeft. Hij legt uit dat de beroemde kunstenaar voor het maken ervan gevraagd werd door de Spaanse republikeinse regering. Het zou tentoongesteld worden in het Spaanse paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs. Door de opdracht aan te nemen bekende Picasso kleur, want op dat moment was er in Spanje sinds 17 juli 1936 een burgeroorlog gaande tussen aanhangers van de linkse republikeinse regering en rebellen onder aanvoering van generaal Francisco Franco, die gesteund werd door Hitler en Mussolini. Op 1 april 1939 werd de strijd beslist in het voordeel van Franco, die tot 1978 een dictatuur zou aanvoeren.

Politieke omstandigheden

Hartmans schets de politieke omstandigheden waaronder Picasso het doek van 3,49 meter hoog en 7,76 meter breed binnen zes weken voltooide, ondertussen kettingrokend om zijn concentratievermogen te vergroten. Voorafgaand aan het bombardement op Guernica had hij nog geen concreet idee in zijn hoofd. De vernietigende bommenregen zorgde internationaal voor veel verontwaardiging en maakte ook op de Spaanse kunstenaar veel indruk, zo blijkt uit een door Hartmans citeerde uitspraak van hem op hoge leeftijd:

Dat  de dood vanuit de hemel zomaar op zoveel mensen kan vallen, midden in het hectische leven, dat is voor mij altijd van grote betekenis geweest.”

Het resultaat is volgens de auteur “in de ogen van de meeste mensen zijn ultieme meesterwerk”. Opmerkelijk is dat op het schilderij geen enkele rechtstreekse verwijzing te vinden is naar het bombardement. “ Er zijn geen vliegtuigen, bommen of explosies te zien”, constateert Hartmans.

“Picasso hanteert zijn volstrekt unieke beeldtaal om een universeel beeld van verschrikking, chaos, doodsangst en dood te creëren. Een kunstwerk zonder anekdotes, een visuele tragedie.”

Bewonderd en verguisd

Al direct tijdens de Wereldexpositie en ook gedurende de jaren erna werd het schilderij zowel gevierd als verguisd. In het boek worden verschillende meningen aangehaald, waaronder die in de nationaalsocialistische gids voor Duitse bezoekers van de Wereldtentoonstelling. Guernica werd hierin omschreven als “een hutspot van lichaamsdelen die elke vierjarige had kunnen schilderen”. De Nederlandse kunstcriticus Jacobus Marie Prange was in 1955 evenmin lovend. Volgens Hartmans vond hij Picasso “een zeldzame knoeier” en vond hij alles aan Guernica “even knullerig”. De Nederlander verafschuwde de “weke” mensfiguren en vergeleek de tepels van de bukkende vrouw met “gootsteenstoppen”. Hartmans legt echter uit dat het schilderij hoe dan ook aanvankelijk nog lang niet zo iconisch was als tegenwoordig. “Velen vonden het een onbegrijpelijk en akelig schilderij”, zo concludeert hij, “en het grote publiek wist helemaal niet dat Guernica bestond”.

Picasso wilde dat zijn kunstwerk pas zou terugkeren naar Spanje als het een republiek was. Dat is het land niet geworden, maar de geleidelijke terugkeer van democratie werd gelijkgesteld aan de wens van de in 1973 overleden kunstenaar. In 1981, enkele jaren na de dood van dictator Franco, zou Guernica weer tentoongesteld worden in Picasso’s geboorteland. In de tussenliggende tijd hing het de meeste tijd in het Museum of Modern Art in New York.

Hartmans beschrijft hoe Guernica uitgroeide tot “universele aanklacht tegen alle oorlogen”, inclusief de Vietnamoorlog. Picasso’s lidmaatschap van de Franse communistische partij maakte hem ten tijde van het McCarthyisme een omstreden figuur in rechtse kringen in de VS. Hartmans verklaart hoe het schilderij (net als zijn maker) echter gaandeweg steeds minder politiek beladen raakte, totdat zelfs voormalige medewerkers van Franco het omarmden. In zijn boek beschrijft de auteur in duidelijke taal en aan de hand van vele interessante observaties en citaten de weg die Guernica aflegde, van de ontstaansgeschiedenis tot en met de terugkeer naar Spanje. Het resultaat is een leerzaam portret van een kunstwerk, waarover de smaken mogen verschillen, maar dat met zijn pacifistische boodschap niets aan betekenis verloren heeft.

 

Verslag van de jubileumbusreis

Donderdag 16 juni 2022.

De zon staat aan de hemel, een prachtige dag.

Een echte jubileum-busreis-dag

Langzaam rijdt de bus van Leo Ringelberg Poortugaal in om de eerste reizigers op te halen en als iedereen een plekje heeft gevonden gaan we naar Rhoon voor het grootste deel van het gezelschap.

Chauffeur Hans heeft er zin in en de files stapelen zich op.

Maar goed gemutst is iedereen, voor het eerst na drie jaar gaan we er weer op uit. De laatste busreis was de “Orchideeën hoeve”.

Nu richten we het vizier op de zandsculpturen in Elburg. Maar voor we er zijn wacht ons eerst nog een rit van zo’n anderhalf uur.

De sfeer in de bus is geweldig, het lijkt wel een schoolreisje van vroeger. Langzamerhand komen we steeds dichter bij ons einddoel.

In de bus heeft iedereen een folder met plattegrond ontvangen en allemaal hebben we gezien wat er te zien is.

Nadat iedereen was uitgestapt was er eerst koffie met wat lekkers.

Dat hadden we wel verdiend na zo’n lange busreis.

Daarna gingen we naar de zandsculpturen.

Er was heel wat te zien. De taferelen waren per hal gerangschikt.

Terwijl we door de hallen liepen, zagen we allerlei bekende beelden de revue passeren. Eigenlijk was de tijd aan de krappe kant , want om kwart over twaalf moesten we weer in de bus zitten.

Weer ingestapt gingen we vrolijk op weg naar  “De Bremerbergse Hoek” bij de jachthaven van Biddinghuizen.

Daar genoten we van een voorafje, een warme maaltijd en een toetje met daarna koffie of thee.  De maaltijdkeuze was vlees of vis en een enkeling vond dat er tussentijds van menu kon worden gewisseld. Alleen het restaurant vond dat niet leuk. Tegen kwart voor vier was iedereen uitgetafeld en werd de terugreis begonnen.

Bij Utrecht liepen we in een enorme file tot aan Gouda en besloot chauffeur hans ons mee te nemen op een aangename route door het Hollands Midden.

Ondertussen werd de quiz uitgedeeld. Er moesten 16 vragen worden beantwoord over de 30-jarige PCOB. Daarna werd er gezamenlijk nagekeken en de winnaar ging er vandoor met een tas, gevuld met spullen van de Buytenhof.

Veel later dan de geplande 5 uur stopte de bus in Rhoon en daarna in Poortugaal.

Het was een enerverende dag en zoals de chauffeur regelmatig opmerkte : “Je moet de mensen wel wat meegeven”

Daar sluiten wij ons dan helemaal bij aan.

2 juli Polderdag 2022

Volg de Napoleonroute, loop door akkers, oogst je maaltijd, pak een slootje, beleef de polders!

Dat is in het kort de opzet van de Polderdag op Midden-IJsselmonde op de eerste zaterdag in juli. Op deze dag zetten boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Om de mensen te laten zien, ruiken, voelen en beleven hoe mooi onze polders in hun huidige vorm zijn.

Er is afgelopen jaren veel veranderd in onze polders en het Polderdagcomité binnen de VVPA (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) laat de omwonenden graag kennis maken daarmee. Na vorig jaar een succesvolle Oogstdag is het nu weer tijd voor een “ouderwetse”Polderdag, georganiseerd in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

Er is die dag van alles te zien en te beleven.

In De Schakel heeft u vast het programma voor die dag gevonden.

Ledenadministratie.

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing, verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur, per email: ad.haeck@xs4all.nl.

Nieuwsbrief september 2022.

De volgende  nieuwsbrief zal eind augustus 2022 tezamen met het magazine KBO-PCOB verschijnen. Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 20 augustus a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht sturen per brief of per e-mail naar de redactie. De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te korten.

 

Het bestuur wenst u allen een prettige vakantie  en   hoopt u dinsdag 13 september a.s. weer op  onze  bijeenkomst te mogen begroeten.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden