Nieuwsbrief

19 feb 2021 Albrandswaard

Onze “Nieuwsbrief”

 

 

 

Hieronder vindt u  Nieuwsbrief  nr. 2, maart 2021
===================================================

Van de voorzitter…….

 Ik ben natuurlijk de spreekbuis van het hele bestuur en zal u hierbij op de hoogte stellen van de laatste besluiten. Een fysieke ledenvergadering zit er dit jaar niet in, maar toch moeten de leden de mogelijkheid hebben om vragen te kunnen stellen over het jaar 2020. Dat was in ieder geval een bijzonder jaar. Met slechts drie bijeenkomsten, zonder paas- en kerstviering. Gelukkig heeft het bestuur de middelen gevonden om u allen met de kerst een leuke attentie te geven. Voor de ledenvergadering heeft het bestuur een protocol opgesteld. Hiermee hopen we te bereiken, dat alle leden de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over het gevoerde beleid.

U ontvangt bij de nieuwsbrief eind maart de bekende envelop, met daarin:

         * het jaarverslag

         * het verslag van de ledenvergadering vorig jaar

          * de begroting 2021

         * de balans van 2020

         * de acceptgiro

         * een brief met uitleg van de procedure van de ledenvergadering

Daarin staan duidelijk alle stappen beschreven voor deze unieke ledenconsultatie. Tot eind maart moet u dus rustig afwachten. Verder vreest het bestuur, dat er zeker tot en met de zomervakantie geen activiteiten zullen plaatsvinden. We proberen mogelijk toch het contact met u in stand te houden, maar als u eens behoefte heeft aan een praatje, of misschien een bezoekje – dan kunt u altijd iemand van het bestuur bellen. Een ander  punt van aandacht is ook de steeds terugkerende opmerking van leden: ik stond niet bij de jarigen. Ondanks onze pogingen is het nog niet iedereen duidelijk, dat u alleen in de lijst voorkomt met een kroonjaar. Dus 75 jaar, 80, 85, 90, 95 en 100 jaar. Wie ouder is dan  100 jaar wordt elk jaar vermeldt. Ik begrijp, dat het een teleurstelling is, dat u niet wordt vermeldt bij de jarigen, maar het bestuur heeft duidelijk gekozen: alleen kroonjaren. Dat gezegd hebbend hoop ik dat u in de tussenliggende jaren toch een fijne verjaardag mag vieren – ook zonder vermelding in de nieuwsbrief.

Rest mij u allen een goede gezondheid te wensen

….. houdt u aan de Corona regels…..

….. en tot weerziens…..

Groet,

Piet van Verseveld

 

Bijeenkomsten.

 Vanwege het coronavirus zijn alle geplande bijeenkomsten en activiteiten voorlopig tot nader bericht afgelast!

 

 Brief aan de Banken

Hierbij publiceren wij de brief die  door de directeur Marcel Sturkenboom van de Seniorenorganisatie KBO-PCOB, is gestuurd  naar de Rabobank. 

Maak de bank persoonlijk, kom met lokale servicepunten.

 Beste Bank,

 Steeds meer bankfilialen zijn of gaan dicht. Waar eerst nog iedere buurt, dorp of kleine stad een bankkantoor had, is dit inmiddels niet meer het geval. Tot groot ongenoegen van veel trouwe bankklanten, Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg via het meldpunt Bank Dicht honderden meldingen van verontruste ouderen die bepaalde bankzaken niet online kunnen of willen doen. Zaken die ze eerder nog bij de bank om de hoek deden, maar die nu dicht is. Met één heel duidelijke boodschap: BRENG HET PERSOONLIJKE CONTACT TERUG! Daarom vraagt KBO-PCOB, namens de senioren die hun lokale bank missen, het volgende  aan u als bank: RICHT  LOKALE SERVICEPUNTEN OP! Waarom? Ze voldoen aan vijf belangrijke behoeften van de senioren:

  1. Zorg voor persoonlijk contact

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. En niet verdwalen op de webpagina van een bank of in het keuzemenu van telefoonservice. Dat is wat nodig blijft! Dat bankfilialen sluiten om bijvoorbeeld economische redenen, daar zullen we niet over twisten. Maar zorg voor een alternatief voordat je het bankfiliaal sluit.

  1. Wees bereikbaar

Niet alleen telefonisch, maar ook fysiek. Uit de meldingen van het Meldpunt  Bank Dicht blijkt dat sommige klanten ver moeten reizen voor het dichtstbijzijnde bankkantoor. Vaak zit deze in een binnenstad die niet  altijd even makkelijk bereikbaar is met het OV of de auto. Dat is niet  handig als je bijvoorbeeld slecht ter been bent.

  1. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten

Veel senioren maken nog gebruik van cash geld. Zij ervaren dat er steeds meer pinautomaten verdwijnen, of steeds lastiger bereikbaar zijn. En door het verdwijnen van de bankfilialen wordt de mogelijkheid om geld te storten steeds moeilijker.

  1. Wees digitaal aardig, want iedereen is digitaal vaardig

Heel veel senioren maken zonder al te veel moeite gebruik van internetbankieren. Maar er is een groep ouderen die niet mee kan komen met deze digitale mogelijkheid, of zich niet veilig voelt bij online bankzaken doen, of gewoon een beetje hulp nodig heeft. Houd ook rekening met deze kwetsbare groep, niet voor iedereen is digitalisering een vooruitgang. Juist hen wil je als bank toch bijstaan?

  1. Zorg voor een veilige bankomgeving

Helaas zijn veel ouderen het slachtoffer van spoofing, phishing en     WhatsAppfraude. Zorg als bank voor goede begeleiding voor de senior   die wel aan internetbankieren doet. En dat ze geholpen én gecompenseerd   worden als ze in aanraking komen met internetfraude. Het zijn per slot   van rekening uw klanten. Maar ook de senior die niet aan  internetbankieren doet heeft recht op een veilige bankomgeving. Een plek ,waar je betrouwbaar advies krijgt, met een glimlach en een vertrouwd gezicht. Een plek waar je je als klant veilig voelt.

Beste Bank, kunnen we op u rekenen en laat u uw menselijke kant weer zien? Werk samen en betrek senioren. Persoonlijk contact in de buurt is een service die wij allemaal op prijs stellen.

Namens al uw klanten die ons hebben benaderd over de dienstverlening van banken,

 Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB

 

Omzien naar elkaar.

 Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of ziek thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris, tel. 010-5016129.

 

 Ledenadministratie.

 Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing en verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur, per email: adhaeck@xs4all.nl.

 

Redacteur voor de Nieuwsbrief. (Herhaling).

Jan ’t Hart zit inmiddels  al vanaf 2004 in het bestuur als secretaris en redacteur van de Nieuwsbrief. Vooral het laatste kost nog al wat inspanning om kopij te verzamelen om maandelijks een Nieuwsbrief te produceren. Hij heeft aangegeven, dat deze taak wat hem betreft naar vers bloed mag en wij vragen dan ook aan alle leden: wie zou de redactie van onze 10 maandelijkse Nieuwsbrieven  op zich willen nemen?????Graag even een belletje naar Jan ’t Hart  – telefoon  010-5016129.   

 

Overleden.

Op 22 januari  j.l. is op de leeftijd van 88 jaar overleden   mevrouw D. van der Ent – Jongerius uit Poortugaal,

op 23 januari j.l.  mevrouw C. ’t Hart – Hakstege uit Rhoon op de leeftijd van 87 jaar en
op 9 februari j.l.  mevrouw S.Veldhuijzen – van der Ent uit Rhoon op de leeftijd van 88 jaar.
Wij wensen de achterblijvende families heel veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe voor de toekomst.

 

Oproep KBO-PCOB: Ga aan de slag om liften in flats duurzaam te maken voor senioren.

 Seniorenorganisatie KBO -PCOB roept gemeenten en woningcorporaties op om serieus werk te maken om liften passend te maken voor brancards en uitvaartkisten.

Uit onderzoek van het televisieprogramma Max Meldpunt blijkt dat de helft van de liften in seniorenflats hier niet geschikt voor is. Met als gevolg dat mensen met been hijskraan uit een flat moeten worden getild en de kisten rechtop in de lift staan. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een vreselijk beeld voor naasten en nabestaanden en mag eigenlijk niet gebeuren. Daarom onze oproep richting VNG en Aedes: Maak flats niet alleen energie duurzaam, maar ga ook aan de slag om ze duurzaam voor senioren te maken. Dat is hard nodig, zeker in een tijd dat langer thuiswonen de norm is.” De liften die op dit moment te klein zijn, zitten in gebouwen die stammen van vóór het bouwbesluit in 2003, waarin nieuwe maten zijn afgesproken. Sturkenboom: ”Oude flats slopen is niet aan de orde, dat gaat te ver. Maar om levens bestendig te kunnen wonen moet er toch het een en ander gebeuren. Wij zien hier ook een rol voor de Taskforce Wonen en Zorg weggelegd, die ingesteld is om gemeenten te stimuleren woonzorgvisies te ontwikkelen. Levens bestendig maken van bestaande woningen én creatieve nieuwe woonvormen voor senioren zijn wat ons betreft belangrijke paragrafen in deze nota’s.

 

Corona-uitstel belastingaangifte nodig.

De coronacrisis houdt aan. De deadline van 1 mei 2021 waarop de belastingaangifte moet zijn gedaan, is moeilijk te halen voor wie hulp nodig heeft bij de aangifte. KBO-PCOB dringt er bij de staatssecretaris Vijlbrief op aan om generiek uitstel te geven tot 1 september.Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Daar komt de coronacrisis bij. Directeur Marcel Sturkenboom:” Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis komt bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen al bijna een jaar weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”Mede op verzoek van provincialen bonden, die belastinghulp coördineren, vroeg KBO-PCOB per brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën/Belastingen om de termijn te verlengen dat er aangifte gedaan moet worden van de inkomstenbelasting over 2020. Dit is minimaal nodig voor de groep mensen met een DigiD-machtigingscode. Een dergelijke maatregel geeft senioren, en onze vrijwillige belasting-invulhulpen wat meer tijd. Huisbezoeken laten zich soms namelijk nog lastig (volledig) vervangen door telefonische of digitale ondersteuning. 

Duidelijkheid en rust.

 KBO-PCOB vraagt om het generieke uitstel tot 1 september 2021. Zónder dat hiervan melding gedaan hoeft te worden. ”Zelf online uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze mogelijk de vaardigheid missen. Ook een ‘coulance-regeling’ kan vragen en onzekerheid oproepen”, aldus Marcel Sturkenboom.  Generiek uitstel voor alle belastingplichtingen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis. Mocht dit om uitvoer-technische redenen toch niet mogelijk zijn, dan is de meest kwetsbare groep ook geholpen met uitstel voor de groepen met een DigiD-machtigingscode voor belastinghulpen. In 2020, toen wij ook aandrongen op uitstel, gaf dit de nodige verlichting.

 

Verplicht op internet: senioren zijn het zat!

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft  (46%) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om val alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-POCB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98%) offline senior, (94%) online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Ook ziet een deel (60%) offline/45% online) met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ”Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.” Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

 Problemen.

 Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners.

 Online senioren.

De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, doen dat vrijwel dagelijks  (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), gevolgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact onderhouden met familie en vrienden, gebruik maken van overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, en het versturen en bekijken van foto’s. Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te bestellen en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas-en elektriciteitsgebruik meten).

 Onderzoek

 Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan, zowel online  ( N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van de groep offline respondenten is gemiddeld  74 jaar. De leeftijd van de groep offline respondenten is gemiddeld 81 jaar.

 

Oplossing puzzel van februari.

 Hier volgt de oplossing van de puzzel: ” Zoek de  vogels, 37 in totaal, in dit verhaal (van boven naar beneden in het verhaal):  Ooievaar, nandoe, haantje, meeuwen, valk, uil, ara, ekster, mus, sijs, ibis, roek, gier, putter, vink, kip, emoe, kraai, haan, duif, kwartel, sperwer, kanarie, koekoek, specht, beo, lijster, merel, specht, kerkuil, wulp, raaf, pauw, zwaan, kraanvogel, nachtegaal, eend.

 

Verjaardagen.

 14 mrt. Mevrouw S. Lagendijk – van den Nadort                          80 jaar

30 mrt. De heer A. de Hooge                                                          85 jaar

 

Huwelijksjubilea.

 De heer en mevrouw Hamelink – Nieveen                                      60 jaar

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd en een hele fijn dag toegewenst.

 

Nieuwsbrief april 2021.

 De volgende nieuwsbrief zal eind maart 2021 tezamen met het  magazine KBO-PCOB verschijnen. Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 20 maart a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht sturen per brief of per e-mail aan de redactie. De redactie houdt zich wel het recht  voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te korten.

 

-0-0-0-0-0-0-

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden