Nieuwsbrief

22 aug 2021 Albrandswaard

Onze “Nieuwsbrief

Hieronder vindt u  Nieuwsbrief  nr. 6, september 2021
=====================================================================

  

Van de voorzitter………..

Het einde van de vakanties komt in zicht en het leven herneemt zijn gang.
Veel hebben we ons voorgesteld van de periode na Corona: eindelijk weer eens ”gewoon” doen, wat altijd kan.
Maar ik denk, dat dat  er voorlopig niet inzit.
Wel zag ik in het ”het nieuwe boerderijtje” de stoelen en tafels gezellig naast elkaar staan, en aanschuiven maar.
Dat zou voor onze bijeenkomsten in de kerk natuurlijk ook goed kunnen.
We zijn immers allemaal gevaccineerd. Toch blijkt de rondwarende variant veel slachtoffers te maken onder mensen die al twee vaccinaties hebben gehad.
Dat betekent toch dat we er nog lang niet zijn.
Volgens ons plan gaan we in september weer beginnen in de Maranathakerk op dinsdagmiddag  7 september a.s. om 14.00 uur.
Over de bustocht van oktober heeft het bestuur op 17 augustus een stevige discussie gehad.
De gevolgen van de Corona zijn nog niet voorbij.
Het gebeurt inmiddels regelmatig, dat personen die 2 vaccinaties hebben gehad toch besmet raken en flink ziek worden.
Met de terugkerende vakantiegangers op ons netvlies en de daarmee te verwachten groei van besmettingen, wil het bestuur geen enkel risico lopen.
Ook al hebben we er ons erg op verheugd: het bestuur wil niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele besmetting tijdens de busreis, waar we enige uren dicht bij elkaar in een afgesloten bus zitten.
Dus heeft het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid – hoe vervelend dan ook – besloten de busreis te verschuiven naar volgend voorjaar.
We konden dit nú nog zonder kosten regelen.
Wie betaalt heeft zal zijn/haar geld terug ontvangen.
We kijken uit naar betere tijden en blijven hopen dat alles weer wordt “zoals van ouds.”
Ik hoop iedereen 7 september weer in goede gezondheid te zien.
Tot dan.

 

Piet van Verseveld.

 

Bijeenkomsten.

Dinsdag 7 september 2021.De heer B. Euser zal een presentatie houden over één van zijn boeken.Hal van de Maranathakerk, Kleidijk 2 te Rhoon.Aanvang: 14.00 uur.

 

 Stichting Esperanza

 In de landelijke Week tegen Eenzaamheid en in het kader van Albrandswaard tegen Eenzaamheid heeft Esperanza weer 2 leuke activiteiten gepland.

Door de onzekere tijd en de onvoorspelbaarheid van de corona maatregelen is deze informatie helaas nog bedoeld als voorinformatie. 2de week van september wordt via weekblad De Schakel bekend gemaakt of deze activiteiten ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Dit is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Ook de manier van aanmelden en andere details worden dan bekend gemaakt.

 Maandag 4 oktober: Pannenkoeken Restaurant Abel.

Een gezellige smaakvolle Kom Erbij bijeenkomst in samenwerking met Remco Abel dit keer in het nieuwe Restaurant Abel.

Vanaf 11.15 uur is iedereen hartelijk welkom.Na de koffie of de thee met een “Kom Erbij gebakje” komen rond het  middaguur de overheerlijke pannenkoeken op tafel.
Troubadour Robert zal met hart en ziel alles muzikaal opluisteren.
Op verrassende wijze zal hij begeleid op gitaar of accordeon liedjes voor u zingen en als u het wilt mag u natuurlijk meezingen.
Naast de vrijwilligers zullen ook mensen van dagbesteding Stichting Capabel waar Abel een samenwerking mee heeft assisteren bij het bedienen en bij de voorbereiding.
Een mooie gelegenheid om het prachtige nieuwe restaurant van Sigrid en Remco ook aan de binnenzijde te bewonderen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

 

De aanmeld gegevens worden in de 2de week van september in De Schakel bekend gemaakt Woensdag 6 oktober: SGT. Wilson’s Airforce Show.

De show, “Music at the hangar” uit de romantische nostalgische tijd van de jaren 40-50 wordt gepresenteerd in de grote zaal van de Maranathakerk in Rhoon.
Aanvang: 14.00 uur.
Drie “army”dames zingen onder het commando van Sergeant Wilson muziek van Glenn Miller, de swing van de Andrew Sisters, Frankie Lane, Rosemary Clooney, Doris Day en vele andere topsterren uit het midden van de vorige eeuw.
Het is niet alleen de muziek maar er wordt een theaterspektakel neergezet van het hoogste niveau.
Een onvergetelijke show met zang, dans, humor, speciale licht en geluid effecten uit vervlogen ‘army’ tijden.
Sgt. Wilson geeft met z’n drie dames jaarlijks 120 optredens over de hele wereld waaronder een tour in Canada.
Ook hebben zij opgetreden bij o.a. de Nationale veteranen dag in Den Haag en bij paleis Het Loo in Apeldoorn.
Deze professionele show is een spektakel dat u niet mag missen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf melden is noodzakelijk. 
De aanmeld gegevens worden in de 2de week van september in De Schakel bekend gemaakt. 
Wij hopen weer velen van u te ontmoeten, dus  Kom Erbij!

 

 

De derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. In het verleden de dag, waarop de Gouden Koets door Den Haag reed.

Hieronder iets over haar geschiedenis.

 

De Gouden Koets als museumobject

 Heeft u de spectaculaire landing van de Gouden Koets op de binnenplaats van het Amsterdam Museum gemist? Terugkijken kan, maar een bezoek aan  het Amsterdam  Museum, waar dit vorstelijke rijtuig na een grondige restauratie staat te pronken, is natuurlijk leuker. In de tentoonstelling wordt de rijke geschiedenis van de Gouden Koets letterlijk en figuurlijk van alle kanten belicht. In zes tentoonstellingszalen kan de bezoeker zich verbazen over de pracht en praal van de rijkversierde koets, die in 1898 door het volk van Amsterdam werd aangeboden aan koningin Wilhelmina.

 Geschiedenis en restauratie 

Het voertuig werd tot 2015 op hoogtijdagen als doop- en huwelijks-plechtigheden van stal gehaald.
Sinds 1903 laat het staatshoofd zich op Prinsjesdag naar de Ridderzaal rijden.
Tijdens deze sprookjesachtige rit worden passagier en koets toegewuifd door talloze belangstellenden.
Tot zover het sprookje, want over de koets is wel meer te vertellen. 
In de tentoonstelling ontmoet de bezoeker de bedenkers, bouwers en toeschouwers, maar ook demonstranten, nazaten van de mensen die op de koets staan afgebeeld en de gebruikers : de Oranjes.
Er wordt onder meer ingegaan op de betekenis van de beschilderde panelen en de symbolische ornamentiek; zoals de ‘spaken’ van de wielen die – ontleend aan de Franse iconografie – als stralen rond de zon draaien.
Volgens een eigentijdse waarnemer het symbool van de glans die van het koninklijk huis uitstraalt.
De voorstellingen op de beschilderde panelen wekken behalve bewondering ook boosheid.
Waarover straks meer. 
Tijdens een rondleiding vertelt conservator Thijs Boers in bevlogen bewoordingen over the making of  en vooral de restauratie van de Gouden Koets.
Zowel bij de bouw, als bij de restauratie waren vele handen betrokken.
In de documentaire die 16 juni jongstleden werd uitgezonden, was te zien hoe diverse losse onderdelen van de gedemonteerde koets naar ateliers in den lande werden gebracht om door experts onder handen te worden genomen.
n de tentoonstelling wordt, na gedetailleerde uitleg over de bouw door de firma Spijker, uitgebreid aandacht besteed aan de noodzaak tot restauratie. 
Van de carrosserie, het goud vergulde houtsnijwerk, de schilderingen, het fraai bewerkte leder van de treeplankjes en de door nijvere weesmeisjes geborduurde interieurbekleding; werkelijk alles was tot op de draad versleten.
Met de plaatsing van de koets op de binnenplaats van het burgerweeshuis is de cirkel rond. 
Historisch gezien is de gevisualiseerde kijk op één eeuw Amsterdamse geschiedenis interessanter.
Na een boeiende  inleiding, waarbij de bezoeker soms al een tantaliserende blik op de koets vergund wordt, bereik je uiteindelijk de binnenplaats waar de koets in een glazen behuizing van alle kanten bezichtigd kan worden. 
De tentoonstelling laat zien hoe in de tweede helft van de twintigste eeuw naar de koets werd gekeken.
Velen zullen zich de provocaties en protesten herinneren rond het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg. Rijdend door Amsterdam werd de koets in 1966 door een rookbom aan het zicht ontrokken.
Tijdens de huwelijksrit van prins Willem Alexander en zijn Argentijnse bruid spatte in 2002 zelfs een verfbom tegen de koets uiteen…………. 
De expositie laat zien dat er van meet af aan oppositie tegen de plannen voor deze kostbare koets bestond.
Om de geraamde kosten, zo’n 7000,00 gulden, te dekken werden via crowdfunding avant la lettre ‘aandelen’ ter waarde van een kwartje uitgeschreven.
Deze werden vooral door arbeiders in de Jordaan gekocht, de buurt waar het idee voor een geschenk in de vorm van een koets was ontstaan.
Voor een arme arbeider, die een weeksalaris van f 1,25 ontving, was een kwartje destijds een enorm bedrag. 
Het wekt nog steeds verbazing dat in een stad waar de politieke kleur veeleer rood dan oranje was, juist bij de werkende klasse veel animo bestond voor zo’n duur vorstelijk geschenk.
De koets was bedoeld voor het huwelijk van Wilhelmina met prins Hendrik, maar op die dag wenste zij het geschenk niet in ontvangst te nemen.
De koets werd een dag later bij haar inhuldiging als koningin der Nederlanden aanvaard.
De gouden koets van Karel X – Louis-Francois Lejeune (Publiek Domein -wiki) Het model, een zogenoemde Berline en de overdadige versieringen zijn geïnspireerd op het rijtuig van koning Karel X van Frankrijk uit 1825, zoals op afbeeldingen in de expositie te zien is.
In het door Nicolaas van der Waay beschilderde paneel brengen de koloniën hulde aan het moederland.
Rechts van de Hollandse Stedemaagd knielt een zwarte man met bananen voor haar neer.
Twee wapenschilden tonen een driemaster met volle zeilen en een met een door een lauwerkrans omhuld zwaard. Een in Romeins gewaad gehulde witte man geeft een leerboek en schrijfstift aan een zwart jongetje, dat door zijn dankbare ouders gepresenteerd wordt.
Ter linkerzijde van de Stedemaagd staan Javaanse bedienden. Aan hun voeten een dociel gebogen figuur, met deemoedig gevouwen handen.
Er is niet veel inlevingsvermogen nodig om te begrijpen dat mensen van kleur deze voorstelling, waarin  de scheve gezagsverhoudingen overduidelijk zijn, als kwetsend of vernederen ervaren.
De voorstelling verbeeldt  echter wel geschiedenis.
Geschiedenis kun je niet uitwissen, maar historische voorstellingen kun je wel lezen als documenten van een voorbije tijd.
Zoals het verleden op de koets verbeeld is werd er in die tijd over kolonialisme gedacht.
Zo zagen de Nederlanders hun positie op het toneel van de wereldhandel; zo beschouwden zij hun medemensen op de verre door de Hollanders gekolonialiseerde kusten.
Uit: Historiek juni 2021

Bedankt.

We willen iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen en attenties die we hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijk en voor al het meeleven! We zijn de Heere dankbaar dat we ook dit nog samen mogen meemaken.Hartelijk groeten, Herman en Alie van den Berg.

 

Omzien naar elkaar.

Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of ziek thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris, tel. 010-5016129.

Verjaardagen: (kroonjaren)

14 sept. De heer Mons                                          80 jaar

15 sept. de heer Stortenbeker                             75 jaar
18 sept. mevrouw Kranenburg-Boer                 75 jaar                         
25 sept. mevrouw Dubel – Buesink                    85 jaar
Namens het bestuur van harte gefeliciteerden een hele fijne dag toegewenst 
 

Oplossing puzzel van juli/augustus 2021:

Zoek de 49 plaatsnamen in Gelderland  (van boven naar beneden in het verhaal). 
Molenhoek, Dreumel, Harskamp, Sinderen, Lichtenvoorde, Almem, Ressen, Eefde, Gooi, Zwiep, Dingen, Buren, leeuwen, Ammerzode, Voorst, Lent, Rooij, Dieren, Beekbergen, Hengelo, Well, Loo, Andel, Meteren, Doornik, Waarden, Ingen, Laren, Huissen, Tuijl, Tuindorp, Alverna, Baak, DE Klompen, Heelsum, Zevenaar, Spankeren, Nijmegen, Neede, Aalst, Kerkwijk, Groenlo, Hattum, Barlo, Maurik, Putten, Zetten, Hoenderloo. 
 

Hier volgt de puzzel voor de nieuwsbrief september 2021:

Zoek de 42 plaatsnamen  in Noord Brabant in onderstaand verhaal: 
We gaan wandelen in Noord Brabant. We hebben veel geoefend, dus onze conditie is opperbest!  Even als de gasten, effe eerst de handen wassen met wat water en ‘n pluk veen. Jan, als je de linkerdeur neem kunnen we beginnen. We lopen over de nieuwen dijk de natuur tegemoet. We moesten door de slib eerst,tja, ik schaamde me wel een beetje.Mijn vrouw ging effen eerst naar de krielkippen die daar liepen en hoorde in ‘t bloemenveld hovenierszoon Piet zegge: Wouw wat mooi. Zag ik daar een heuze eland?! Maar helaas het dier was weer vlot verwenen in ‘t rul venhout.Tegen een boom, onder een tak hing een duiventil, burgerlijk verstopt achter wat bladeren.Iets verder in het bos schiet een wild zwijn ‘t pad over met z’n kids. Zal dat soms om er enkele te leren wroeten zijn?Bij mijn broer kwam er plots een smille op z’n gezicht want zijn telefoon ging: “ons Ma deed ‘n appje!”Zij bleef maar sputteren maar hij ging razund er tegen in. Ma is al oud en Bo schaamde zich diep voor zijn razenij.Aan de rand van het bos zagen we nog een mini stel rode  koeien lopen.In de verte klonk ‘n galm; kerkklokken! Klopt zeg ik nog; die parochie bestaat 500 jaar.Als we langs het café lopen speelt de jukebox telkens ‘t zelfde deuntje, die denk ik door een zelfde fan wordt bediend, ‘n jukebox, meer en meer zie je ze weer. Op een ruit een groetposter van de Rode Kruis landelijke inzamel actie. We kwamen langs vele mooie tuintjes; ergens zie ik een hommel op een roos en daalde even later af in een ander stampersgat voor nog meer meeldauw. Het was weer een mooie wandeling, misschien om ooit nog in ‘n boek (elders) over te schrijven. Het wordt langzaam nacht, tijd om te gaan slapen. Gezeten achter een vlier den denk ik dat ik in het volgende verhaal maar eens uitwijk naar een andere provincie.Heel veel succes allemaal en goed zoeken.(Mocht u er niet uitkomen, de oplossing van deze puzzel komt in de volgende nieuwsbrief.) 

Overleden.

 Op 27 juli j.l. is op 74-jarige leeftijd overleden ons lid de heer C. van Beelen uit Poortugaal. Namens het bestuur wensen wij mevrouw van Beelen, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. 

 Ledenadministratie.

 Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing en verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur, per email: ad.haeck@xs4all.nl. 

 Nieuwsbrief  oktober 2021                

De volgende nieuwsbrief zal eind  september 2021 tezamen met het magazine KBO-PCOB verschijnen. Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 20 september a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht sturen per brief of per e-mail aan de redactie. De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te korten.

-0-0-0-0-0-0-

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden