2 feb 2024 Ridderkerk

PCOB afdeling Ridderkerk

INFORMATIE OVER ONZE AFDELING

 

 Maandelijkse ledenbijeenkomsten.

Maandelijks houden wij een bijeenkomst voor en met onze leden, dit om het onderlinge contact te bevorderen. De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de laatste woensdag van elke maand, met uitzondering  juni, juli en augustus. Ze worden gehouden in de Christus is Koning Kerk, J. van Stolbergstraat 44, nabij het Dillenburgplein.

Voor deze bijeenkomsten nodigen we meestal een spreker uit die een bepaald onderwerp met ons bespreekt of toelicht; verder hoort u e.e.a. over nieuwe ontwikkelingen van onze PCOB landelijk en van de afdeling.

 Contributie 2024

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor twee leden per adres: € 63 en voor één lid per adres: € 38

Daarvoor ontvangt u per adres 1 exemplaar van het landelijke magazine. Daarnaast ontvangt u tegelijk met het blad een Nieuwsbrief van de afdeling, met daarin het laatste nieuws over de verenging en andere belangrijke zaken. 

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter J.A. Blok 0180-419028;
  • Penningmeester L. Punt 0180-432035;
  • Secretaris L. Saaij 06-24 92 96 97;
  • 2e secretaris mw. R. Stok -de Weerdt 06-53750608;
  • 2e Penningmeester N. Stok 06-5516030;
  • Programma T. Koerselman-Verwey 06-54778268;
  • Ledenadministratie L. Punt 0180-432035;
  • Notulist M. Kamperman-Klok.

Rijbewijskeuring.

In geval dat u uw rijbewijs moet laten vernieuwen kunt u hiervoor o.a. terecht op de volgende adressen:

In het Doktershuis, Nic. Beetslaan 3-5, tel. 0180-423434. Na telefonische afspraak, kunt u zich hiervoor op maandagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur voor € 40,- laten keuren.     

Dat kan ook bij Regelzorg, Noordenweg 43, voor € 55. Afspraak maken via www. regelzorg.nl of via tel. 088-2323300.

 Dementie Wijs.

Er is een gespreksgroep mantelzorg, deze wordt verzorgd door Facet Mantelzorg, begeleiding is hierbij door de mantelzorg consulent. Mocht u hiervoor interesse hebben u kunt zich aanmelding bij: info@facetmantelzorg.nl  Tel. 0180-432350

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden