25 jarig bestaan

16 okt 2015 Geldermalsen

“25 jaar PCOB afdeling Geldermalsen

14-10-2014 10:06
VAN DE REDACTIE
GELDERMALSEN – De afdeling Geldermalsen van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) viert deze maand haar 25 jarige bestaan.
Met de zogenaamde ‘vergrijzing’ die de samenleving te wachten staat ziet voorzitter Aart Bongers uit Deil een belangrijke rol weggelegd
voor zijn PCOB afdeling als belangenbehartiger van de circa 250 leden,
en daarmee een serieuze gesprekspartner van de gemeente die vanaf 2015 extra taken op het gebied van ouderenzorg krijgt.

De PCOB heeft 95.000 leden en 336 lokale afdelingen verspreid over heel Nederland.
,,Ik ben actief geworden toen ik werd gepensioneerd,” vertelt Bongers.
,,De meeste afdelingen hier in de regio werden net als wij 25 jaar geleden opgericht.
Zeker nu er meer taken op het gebied van wonen en zorg bij de gemeente komen is de rol van ouderenbonden zoals de PCOB belangrijk.
Iedereen wil natuurlijk liefst zo lang mogelijk zelfstandig zijn en in de eigen omgeving blijven wonen.
Daar kun je soms hulp bij gebruiken. De nieuwe oudere zal zelfredzamer zijn, maar niet iedereen lukt dat even goed.
Er zijn veel ‘oude’ ouderen en mensen die vroeger kleine zelfstandige waren die geen pensioen hebben opgebouwd.
Die moeten met weinig rondkomen. Dat neemt slechts langzaam af.
Van oudsher hadden en hebben we de rol van ouderenadviseurs en ondersteunen we ook mensen met hun thuisadministratie.
We helpen jaarlijks met de belastingaangifte, dit jaar 220 mensen, tijdens zittingen bij Welzijn Geldermalsen of op huisbezoek.
We krijgen ook mensen doorverwezen vanuit de gemeente.
Wij zijn hier de enigen die deze informele dienst, die ook open staat voor niet-leden, aanbieden.
En vragen alleen een kleine onkostenvergoeding voor de vrijwilliger.
” Bongers is zelf een van die vrijwilligers en vindt het werk een mooie uitdaging.
,,Het is ook een tijdelijke job, in de maanden februari en maart, daar zijn nog wel vrijwilligers voor vinden.”

De afdeling geeft een eigen contactblad uit en organiseert ledenbijeenkomsten die zorgen voor binding met en tussen de eigen leden.
,,Acht keer per jaar, altijd een combinatie van educatie en ontmoeting en een spreiding voor wat betreft inhoud.
Daarnaast organiseren we jaarlijks een busreis. Sommigen worden lid voor de belangenbehartiging, anderen voor de gezelligheid of voor beide.
We hebben nu zes bestuursleden en dat werkt goed. We zouden wel graag nieuwe leden verwelkomen want hoe meer leden hoe meer gezag.”

Iedereen vanaf 50 jaar is welkom. Voor vragen en/of meer informatie: Aart Bongers 0345-652552 / bongersfamilie@hetnet.nl”

Hierbij het verslag uit Even Bijpraten

Hierbij mijn openingswoord tijdens het jubileum op 18 oktober in Den Dries (meer dan 110 bezoekers!):

Bij een vijfentwintigjarig jubileum hoort een terugkijken, een beschouwen van het heden en een vooruitzien naar de toekomst.
Een verslag van de oprichtingsvergadering van 22 september1989 heb ik niet kunnen vinden.
Wel een verslag van de eerste jaarvergadering in 1990.
Hierin vond ik dat het eerste bestuur bestond uit:
Mevrouw Timmer – Joosten, voorzitter, de heer van Horssen, secretaris, al snel opgevolgd door de heer de Haan
De heer Mollema, penningmeester en de leden de heer van de Berge, de heer Poppinga en de heer Maliepaard.
Al met al een aantal geduchte namen die nog in onze herinnering leven.

Bij de oprichting telde afdeling 60 leden. Inmiddels gegroeid tot 234 leden.
Intussen hebben wij ons bewezen als een afdeling die zijn plaats in de maatschappij heeft
veroverd en zijn uiterste best heeft gedaan en doet om de belangen van ouderen te behartigen bij de gemeente,
eerst via de seniorenraad en op dit moment door deelname van een bestuurslid in de WMO raad.

Door samen te werken met de plaatselijke afdeling van de ANBO,de Stichting WelzijnGeldermalsen en in het
samenwerkingsverband van de ouderenbonden in Rivierenland proberen wij op te komen voor de ouderen.

Wij zijn er trots op dat wij hebben kunnen meewerken aan de oprichting van een PCOB afdeling Culemborgen mee aan
de wieg hebben gestaan van de oprichting van de PCOB afdeling in de Bommelerwaard.

Ook het feit dat wij als afdeling Geldermalsen beschikken over een zevenkoppig team dat ouderen helpt bij het invullen
van belastingaanvragen is van groot belang.
Ook helpen zij bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Een ander aspect waar de afdeling zich voortdurend voor inzet is het geven van voorlichting die voor senioren van
belang zijn zoals Regiotaxi, Valysvervoer, gezond ouder worden, beter bewegen,uitleg over aanpassingen van WMO wet enz.

Dit doen we in onze ledenbijeenkomsten die acht keer per jaar worden gehouden.
Ook wordt uitleg gegeven in onze eigen blad “Even Bijpraten”

Een belangrijk aspect is ook het omzien naar elkaar, daarom is één van de bestuursleden belast met de portefeuille ‘Lief en Leed´
en daarnaast is een ombudsteam gevormd dat bij vragen ingeschakeld kan worden.
Door het jaarlijks organiseren van een busreis en de ledenmiddagen proberen wij een sfeer te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt.

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van wonen,zorg en vervoer ten gevolge van regeringsmaatregelen zal
in de toekomst steeds meer gevraagd worden van de ouderenbonden.

Wij proberen daarom als bestuur zoveel mogelijk kennis te verzamelen over deze onderwerpen
door het volgen van door de SBOG (samenwerkende bonden van ouderen in Gelderland) gegeven scholingsochtenden.
Met de daar verzamelde kennis willen we onze leden zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Ik wil eindigen met een paar leden in het zonnetje te zetten.
Bij het doornemen van ons ledenbestand is ons gebleken dat we vijf leden hebben die met ons hun 25 jarig lidmaatschap
van de PCOB vieren.
Het gaat om de heer en mevrouw Jaarsma, mevrouw Dekker- van Schepen, mevrouw Klip – de Fokkert
en mevrouw Konijnendijk – van Glabbeek.
Zij verdienen een warm applaus.

 

Een hartelijke groet van Aart Bongers

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden