Maandelijkse activiteit

15 dec 2020 Maandelijkse activiteit

 

Onze afdeling organiseert van september tot en met juni – in principe elke 4e woensdag van de maand – een activiteit. Dit kan zijn een lezing over een boeiend of nuttig onderwerp, een excursie of een dagtocht. Uitstapjes naar buiten vinden plaats in het voorjaar en voor- en nazomer en aan deze activiteiten kan ook worden deelgenomen door leden van de voormalige ANBO. Er wordt gebruik gemaakt van eigen vervoer.

In verband met de coronacrisis zijn de activiteiten in oktober 2020 opnieuw stil gelegd.

 

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet