Bestuur en medewerkers PCOB Hardinxveld-Giessendam (en Sliedrecht)

4 jun 2024 Hardinxveld-Giessendam

AFDELINGSBESTUUR
Voorzitter: Mr. J.L. Evertse,  E jl.evertse@xs4all.nl (lid ledenraad PCOB landelijk)
2e voorzitter: Nog niet bekend
Secretaris:  Vacant
Penningmeester: Mevr. H.C. van Vliet-Wegerif
2e penningmeester: Dhr. F. Schmal,  (lid comité Dag van de Ouderen)

Bestuursleden:
Dhr. C. de Bruin
Dhr. G. Middelkoop
Mevr. C. van de Minkelis-van Dam,
(coördinatie ledenwerving)
-2x vacature-

AFDELINGSWEBSITE via www.pcob.nl 
Zoek een afdeling’: Hardinxveld-Giessendam, en klik op de plaatsnaam.
Beheer: Dhr. H.C.A. Prins: h.prins72@upcmail.nl

REISCOMMISSIE
Mw. H. Baks, Buitendams
Dhr. F. Schmal,

MELDADRESSEN
Opgeven voor dagtochten
Mw. H. Baks,

Melden van zieken voor meeleven
1. Boven-Hardinxveld: Mw. M.L.A. Klop-Egas, Prinses Marijkestraat 1e, 3372 CN, T 617453
2. Giessendam/Neder-Hardinxveld: Mw. M. de Bruin-Verheul, Spoorweg 40, 3371 AP, T 614923
3. Sliedrecht: A. de Jager, T 633758 en  Mw. J. Dekker-van den Herik, T 410173

Vervoer naar ledenvergaderingen
Bij moeilijkheden bellen T 616957, Dhr. W. Tintel,

 FIETSTOCHTEN worden georganiseerd door: Dhr. T.C. Bakker, T 615601 of Mob. 06 40123530

 VERSPREIDING CONTACTBLAD

Fam. K. van der Aa, Poolster 14
Fam. J. Muilwijk, Lange Griendsweer 17
Fam. H. Prins, Houweningeweer 30 

CONTRIBUTIE 2024:
Voor individuele leden: € 34,– per jaar. Voor echtparen: € 57,– per jaar
BANKREKENING: IBAN is NL42 RABO 0325 0085 66
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging lidmaatschap uiterlijk 30 november.

 L E T O P !!

De Reiscommissie van de PCOB afd. Hardinxveld-Giessendam heeft een eigen rekening: nr. NL65 RABO 0325 0509 29
t.n.v. de REISCOMMISSIE PCOB Hardinxveld-Giessendam.

Kopij: Graag digitaal naar: leodegroot@concepts.nl

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden