Nieuwsbrief KBO – PCOB afdeling Ommen, Oktober 2022

27 sep 2022 Ommen

 

 

U I T NO D I G I N G

 

Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de

bijeenkomst

op dinsdagavond 25 oktober om 19.45 uur in de Kern

Onderwerp:

Wat kunnen senioren verwachten van het nieuwe College?

Burgemeester Hans Vroomen

en wethouder Alice van den Nieuwboer

zullen aanwezig zijn.

 

 

Wees in geen ding bezorgd……      

Mattheus 6 : 25  

  Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in deze tijd, waarin we merken dat er veel verandert.
Wie de kranten en actualiteiten-rubrieken volgt hoort genoeg. We kunnen ons afvragen waar het allemaal naar toe gaat en wat ons allemaal nog te wachten staat. Dat kan ons misschien ook weleens aangrijpen. We hadden het zo goed, rustig en de zaken financieel op orde. Maar nu? Het woord dat in de Bijbel voor “bezorgd zijn” wordt gebruikt, betekent eigenlijk: piekeren over zaken die boven je macht gaan. Bijvoorbeeld zoiets als: “hoe zal het met onze kinderen en kleinkinderen gaan?  Kunnen zij wel met minder toe?” Dit soort gedachten kunnen we beter loslaten. Ze lossen niets op en voegen niets toe. Natuurlijk mogen we op een nuchtere manier ons voorbereiden op zaken die op ons afkomen. Dat is op een verantwoorde manier zorgen voor.

Maar je bezorgd maken…..kijk dan eens naar de lelies op het veld of naar vogels in de lucht. Zij zaaien niet, maaien niet, werken niet en toch weet onze hemelse Vader wat zij nodig hebben.

Zo mogen wij op Hem vertrouwen: werp al uw bekommernissen (zorgen en prakkezaties) op Hem, want Hij zorgt voor U

(1 Petrus 5 : 7).

 

MvdB

 

Van het bestuur

 De “kop” is eraf. De eerste plaatselijk nieuwsbrief van dit seizoen viel weer op de mat. Hierin staan alle ledenmiddagen voor het hele seizoen vermeld. Neem gerust een keer een familielid, vriend of buur mee naar een bijeenkomst. Iedereen is welkom!

Het reisje naar Bourtange op 7 september is goed geslaagd. Het was een gezellige dag.
Gelukkig kon het doorgaan. Aanvankelijk bleven de aanmeldingen achter en zouden er te weinig deelnemers zijn. Verschillende bestuursleden hebben rond gebeld en gelukkig waren er uiteindelijk 35 deelnemers.

Ook de vrijwilligersmiddag heeft plaats gevonden; twee jaar geleden kon het niet vanwege corona en heeft het bestuur een cadeaubon van de Ommer middenstand uitgedeeld. We zaten op een andere locatie: namelijk bij de firma Ningbers in het Emsland (Varsen). Daar genoten we van een kopje koffie/thee met cake en een drankje en hapje. We zijn blij met al onze vrijwilligers!
We hoorden iets over het bedrijf van de familie Ningbers. Leuk dat dhr. Ningbers sr lid is van de PCOB!

Al met al waren er 52 vrijwilligers aanwezig.

De bezoekdames en heren van de Lief en Leedgroep komen weer op dinsdag 4 oktober bij elkaar.
We zijn nog op zoek naar nieuwe bezoekers. Misschien is het iets voor u? Neemt u dan contact op met de coördinator Hennie Grootens

0529 451404.

De regiocoördinatoren van de PCOB in Overijssel, Egbert Knoeff en Lia Feddes hebben dit voorjaar hun werkzaamheden beëindigd en afscheid genomen.

Vooral Egbert heeft zich – samen met Jan Niessen – enorm ingezet voor de PCOB-afdelingen en de samenwerking met de KBO in Overijssel.

Er zijn op dit moment geen nieuwe regiocoördinatoren. Dat heeft ook te maken met de structuur:
de PCOB wordt landelijk aangestuurd. De landelijke PCOB heeft drie consulenten aangesteld. Jan Puthaar is consulent voor  Overijssel. De katholieke ouderenbonden (dus ook de KBO Overijssel) zijn altijd

provinciaal georganiseerd gebleven met een eigen provinciaal bestuur en kantoor.
U zult begrijpen dat het verschil in organisatiestructuur de landelijke samenwerking bemoeilijkt.

Binnenkort heeft het bestuur een overleg met Henk Zieleman, lid van de ledenraad, over de ontwikkelingen. Ook zullen we dan de inhoud van het Magazine bespreken. Verschillende leden hebben bij mij aangegeven dat het Magazine niet aan hun verwachtingen voldoet. Ze missen artikelen en reportages die meer aansluiten bij onze christelijke levensvisie en sfeer. U hoort hier meer over.

Graag ontmoet ik u op onze bijeenkomsten!

Marjan van der Bent, voorzitter.

 

 

RECTIFICATIE
Graag wil ik een vervelende fout rechtzetten: in het julinummer van het Magazine stond een prachtig interview met de familie Veurink uit Arriën. Per abuis heb ik de familie Hemstede genoemd.
Mijn excuses aan alle betrokkenen!     Marjan van der Bent

 

 

 

 

Gebakjesactie…doet u mee?
Maak iemand blij met een gratis gebakje!

Doe mee met de gebakjesactie en ga op 6 of 7 oktober op bezoek bij iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. Het is niet voor iedereen even makkelijk om ergens op af te stappen. Ook heeft niet iedereen een grote kring familie of vrienden om zich heen. Maar eigenlijk heeft ieder mens wel behoefte aan echte aandacht en een luisterend oor.

Met de gebakjesactie tijdens de Week van de Ontmoeting stimuleren WijZ Welzijn Ommen en Evenmens Ommen mooie en waardevolle contacten tussen mensen. Waarschijnlijk ken jij ook wel iemand in jouw omgeving die een bezoekje fijn zou vinden.

Persoonlijk contact is belangrijk. Echte aandacht, een luisterend oor of samen een kopje koffie drinken kan net dat verschil maken voor die ander. Met elkaar kunnen we bereiken dat mede inwoners zich gezien en gehoord voelen? Doet u mee?

Samen een kopje thee of koffie drinken met een lekker gebakje erbij. Dat is het idee van de gebakjesactie. Je haalt deze gebakjes gratis op bij Bakkerij van der Most aan de Varsenerstraat 3 in Ommen.

Reserveer voor 2 oktober twee gratis gebakjes via: www.gebakjesactie.nl of telefonisch: 0529 – 820 996 (max 2 gebakjes per vrijwilliger / bezoeker)

 

——————-

Tel al je zegeningen

tel ze elke dag

tel ze één voor één

tel ze van klein tot groot

tel iedere zegen

die je ontvangen mag

en vergeet er geen

 

Wees zo tevreden

tevreden met wat je hebt

en vergeet niet voor al deze dingen

God te danken in je gebeden.

 

 

Mutaties van 16-08- 2022 tot 15 -09 – 2022

Beëindigen lidmaatschap.

Mevr. B.J. Seinen-de Graaf; Ommen

Dhr. en mevr. P.G. Kuipers- van der Molen; Dedemsvaart

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof,  tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden