19 februari 2018 Jaarvergadering en Ledenbijeenkomst over Ouderenmishandeling ook in uw omgeving? – Liesbeth Bouman

16 jan 2018 Ede Lunteren

Naar schatting 200.000 ouderen worden elk jaar slachtoffer van ouderenmishandeling. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren ouderen om deze mishandeling kenbaar te maken.

Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling:

1. Lichamelijke mishandeling 2. Psychische mishandeling

3. Verwaarlozing 4. Financiële uitbuiting

5. Seksueel misbruik

Vooral financiële uitbuiting en verwaarlozing komen veel voor. Het is geen fijn onderwerp, maar wel belangrijk om er iets van af te weten. Want ook in uw eigen omgeving kan ouderenmishandeling voorkomen.

Liesbeth Bouman is binnen een organisatie voor Zorg en Welzijn aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld. Ze heeft in haar werk te maken met situaties waarin Huiselijk Geweld speelt, ook met situaties van ouderenmishandeling. Ze zal informatie geven over het onderwerp, maar ook aandacht besteden aan hoe je signalen kunt herkennen en wat je kunt doen als u er zelf op één of andere manier mee te maken krijgt. Ook zal ze vertellen over Veilig Thuis, de landelijke organisatie waar de mishandeling gemeld kan worden.

Van harte uitgenodigd om naar deze bijeenkomst te komen. Neem gerust iemand mee uit uw familie- of vriendenkring. We hopen velen te mogen ontmoeten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden