17 JANUARI 2023: DE GROTE KERK DOOR PIET VERHOEVEN.

9 dec 2022 Alkmaar-Heiloo

Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat Alkmaar werd ontzet
en de Spanjaarden afdropen. De Grote Kerk was al getroffen
door de reformatie met de bijbehorende beeldenstorm. Sinds
die tijd is de kerk in protestantse handen gebleven en wel tot
het jaar 1990. De kerk is toen overgedragen aan de gemeente
Alkmaar. Door de eeuwen heen is er wisselend aandacht aan
de kerk besteed. Op een bepaald moment was er zelfs een
plan voor afbraak. De laatste tientallen jaren is er een aantal
grote restauraties uitgevoerd en het is de bedoeling dat er
volgend jaar een nieuw groot glas-in-lood raam geplaatst
wordt. Piet Verhoeven is als hoofd monumentenzorg van de
gemeente Alkmaar jarenlang betrokken geweest bij de
restauraties van de Grote Kerk. Wie kan er beter over
vertellen dan hij. Dat zal gebeuren op ledenmiddag van 17
januari 2023. De locatie is de Alkenhorst. De inloop is
vanaf 14.00 uur, met koffie, thee en iets lekkers. Om 14.30
uur begint Piet Verhoeven met zijn verhaal. Om ongeveer
16.00 uur volgt dan de borrel en om 17.00 uur is er een
maaltijd. Dat laatste is nog niet 100% zeker vanwege ziekte
bij de Alkenhorst. Als er een maaltijd is, wordt er €5 eigen
bijdrage gevraagd
Opgave is wel noodzakelijk en kan bij Jan Smit,
tel. 06 – 27 220 320, Diegene die zich opgegeven hebben,
krijgen op tijd bericht van het wel of niet doorgaan van de
maaltijd.
Opgave via de mail: jgj.smit@kpnmail.nl of
telefonisch: 06-272 293 20
Het bestuur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden