21 mrt 2022 Hardenberg

Afd. Hardenberg Heemse

                                                                                      

Nieuwsbrief  april 2022

Beste mensen,

 

Heel fijn dat de coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en de laatste bijeenkomst van dit seizoen ook kan doorgaan.

Deze bijeenkomst is op woensdag 13 april . Op het programma staat een paasviering met medewerking van Ds.D. Brienen. Aanvang 14.30 uur in “het Klokhuis” van Oostloorn. Wij rekenen op uw komst.

 

Terugblik

9 maart 2022

Nadat de voorzitter mevr. A. Holverda ons welkom heeft geheten en het verhaal “De vogelkooi” heeft voorgelezen, zongen we gezang 444: 1 en 2.  Daarna deelde ze het overlijden van dhr. F. Ramaker, mevr. J. Ramaker en mevr. H. Meier  aan ons mee. We wensen de familie en vrienden sterkte en bemoediging toe.

We hebben nu de eerste bijeenkomst van dit jaar gehad! Waarbij Hendurk en Geessie hun medewerking verleenden. Zij verzorgden conferences, sketches en liedjes voor de aanwezige 28 leden. ( Ze kregen ons zelfs zover dat we van één lied het refrein mee gingen zingen! ) Wat was het fijn om elkaar weer te ontmoeten.

Na afloop namen we afscheid van dhr. A. Broersma en mevr. A. Holverda.

Dhr. A. Broersma heeft meerdere jaren in het bestuur gezeten als secretaris en verzorgde tevens de distributie van het maandblad van KBO-PCOB, dat elke maand weer bij u in de brievenbus ligt.

Mevr. A. Holverda is 8 jaren voorzitter geweest en heeft bij ziekte ook andere bestuursleden vervangen. Ze blijft nog wel werkzaam voor de PCOB Hardenberg. Ze neemt de distributie van het maandblad over van dhr.A. Broersma.

We danken hen voor het vele werk dat ze voor onze vereniging hebben gedaan.

Tot slot zongen we het mooie lied : “Ga met God”.

Mededelingen

Heeft u vervoer nodig om op een ledenbijeenkomst aanwezig te zijn dan kunt u bellen naar : dhr E. Reiling 0523-638202 / 06-53184508 of dhr. J. Heetebrij 0523-237821

Mevr. M. Cuperus , voorzitter 06-13419230        margreet.c@kpnmail.nl

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet