14 MAART JAARVERGADERING

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

14 MAART JAARVERGADERING EN TON, MIS HET
NIET!
Het hoort erbij, een jaarvergadering. De leden moeten
immers het jaarverslag en de begroting goedkeuren. Dat kunt
u op 14 maart doen. De locatie is de Alkenhorst, de inloop is
vanaf 14.00 uur, met koffie, thee en iets lekkers. Om 14.20
uur begint de vergadering. Alle benodigde stukken vindt u in
dit blad. Handig als u dat 14 maart meeneemt. Na het
officiële gedeelte kunt u kijken en luisteren naar een verslag
van Ton van der Lichte over een tocht door de Amerikaanse
staat Texas. Hij wilde de sfeer proeven van het Amerika van
Trump. Wij sluiten af met een borrel en een stamppottenmaaltijd. Wij moeten wel € 10,00 eigen bijdrage vragen,
maar daar krijgt u ook wat voor. Opgeven is noodzakelijk en
kan zoals gewoonlijk bij Jan Smit. E-mail:
jgj.smit@kpnmail.nl of per tel. 06-27220320.

Het bestuur

AGENDA JAARVERGADERING 14 MAART 2023
1. Opening
2. Jaarverslag
3. Financiën, goedkeuring jaarverslag en begroting
4. Contributie
5. Sluiting

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden