12 JULI BEZOEK AAN DE EGMONDERHOUT: NATUURINSTITUUT/BLINDENTUIN

10 aug 2022 Alkmaar-Heiloo

In het najaar van 2021 heeft Anton van Riel bij een PCOB
ledenmiddag iets verteld over de gesteldheid van onze
natuur. Hij meldde toen ook kort iets over het natuurinstituut
en de blindentuin in de Egmonderhout. Onlangs kregen wij
van hem een telefoontje, waarbij de PCOB werd uitgenodigd
om een bezoek te komen brengen aan de Egmonderhout. Een
aantal leden heeft tijdens de lunch al aangegeven daar
belangstelling voor te hebben. Ondertussen is de datum
bekend: 12 juli. Het programma is als volgt:
14.00 uur ontvangst met koffie en thee. Na een korte
inleiding worden er in kleine groepjes rondleidingen
gegeven. De afsluiting is met een drankje. Het natuurinstituut
is te bereiken via de Terborchlaan. Afkomstig van de Van de
Veldelaan is het het eerste pad links na de brug. Auto’s
kunnen geparkeerd worden op de van Van de Veldelaan, dan
is het nog een klein stukje lopen. Ter dekking van de kosten
vragen wij een bedrag van €2,50 pp. Voor de catering
moeten wij wel weten hoeveel mensen er komen. Daarom de
vraag om u op te geven, ook diegenen die al belangstelling
hebben getoond. Dat kan bij Jan Smit, tel. 06-272 203 20,                                                                                                                                                                                                                                                          email janenjohanna.smit@upcmail.nl.

Het bestuur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden