Ledenvergadering 8 maart 2022

21 feb 2022 Landelijk

De ledenvergaeroing in februari konniet doorgaan. Maar toen de coronamaatregelen dusdanig werden versoepeld heeft het bestuur besloten om om een ingelaste vergadering te houden op a.s. 8 maart 2022

Deze middag zal, zoals vanouds,  weer  plaatsvinden in het Centrum van 14.30 uur toe 16.30 uur. 

Mevr. Marie-Anne Harder uit Workum zal deze middag voor een lezig houden onder de titel:

De geschiedenis van de domineesvrouw

Mevr. Harder is historicus met een speciale belangstelling voor de Friese kerkgeschiedenis.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet