Piet Oldenziel

Provincie: Noord-Holland
Geboortedatum: 26 april 1944
Woonplaats: Blaricum

Tijdens zijn werkzaamheden als vennoot van een van de vier grootste accountantsfirma’s in Nederland was Piet Oldenziel niet in de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de samenleving door deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Na zijn pensionering besloot hij daarin verandering te brengen, omdat hij het van belang vindt dat bijdragen geleverd worden aan het goed functioneren van de samenleving. Zo werd hij bestuurslid van de afdeling Blaricum van het CDA. In april 2018 werd hij geïnstalleerd als raadslid voor deze gemeente. Daarnaast vroeg de Protestantse Gemeente Blaricum Oldenziel lid te worden van het College van Kerkrentmeesters, als penningmeester. Dat verzoek heeft hij aanvaard.

Toen hij vanuit het CDA attent gemaakt werd op de mogelijkheid van deelname in de nieuwe ledenraad van de PCOB, leek dat Oldenziel een uitdaging en een goede invulling om de belangen van senioren te behartigen en uitleg te geven op die gebieden die voor hen van belang zijn. “Ouderen zijn niet een afgescheiden groep van de samenleving, maar volwaardig lid daarvan. Via de PCOB kunnen ze hun inbreng leveren aan de problemen die wij allen onderkennen.”


« Terug naar overzicht