Martin Visch

Provincie: Overijssel
Geboortedatum: 4 april 1951
Woonplaats: Zwolle

Martin Visch heeft grote affiniteit met levensvragen en zingeving en met de betekenis en rol daarvan in organisaties als de PCOB. Ook zorg en welzijn, marketing, positionering en versterking van verenigingen, management en leidinggeven, zijn thema’s die dichtbij hem staan.

Als lid van de Ledenraad hoopt hij een  bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en positionering van de PCOB. Hij ziet dat heel breed, in de vorm van toezicht op het landelijk bestuur en op het strategisch beleid van de PCOB  tot aan de inzet van de vereniging en haar leden in het maatschappelijk debat.

Tot begin 2017 was Martin Visch programmaleider Hoger Management en Leidinggeven bij de Businesschool van de Chr. Hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft hij zijn eigen bureau  VISCH.TA, Drs. Martin Visch – training en advies. Hij is socioloog en heeft bestuurlijke ervaring in onderwijs, politiek, zorg en welzijn en diverse kerkelijke en andere levensbeschouwelijke organisaties.


« Terug naar overzicht