Jan Hutten

Jan Hutten

Provincie: Limburg
Geboortedatum: 31 december 1949
Woonplaats: Heerlen

Communicatie en kennisoverdracht zijn belangrijke begrippen voor Jan Hutten. Volgens hem winnen plaatselijke afdelingen aan kracht als er goede communicatie en overdracht van kennis plaatsvindt tussen de landelijke vereniging en het provinciaal niveau. Als lid van de Ledenraad wil hij zich daar graag voor inzetten. Jan Hutten was bestuurlijk actief voor de stedelijke stichting Peuterspeelzaalwerk en stichting Spel-o-theken. Op maatschappelijk vlak zette hij zich in als voorzitter van de Adviesraad MO  Heerlen. Naast Ledenraadslid is Jan Hutten secretaris van de PCOB-afdeling Heerlen en van het gewest PCOB Limburg.


« Terug naar overzicht