Hans Last

Provincie: Utrecht
Geboortedatum: 4 april 1943
Woonplaats: Baarn

Hans Last wil zich inzetten voor de belangen en behoeften van ouderen op christelijk maatschappelijk gebied. Hij is sociaal en maatschappelijk bestuurlijk actief geweest binnen vakorganisatie CNV en als gemeenteraadslid, voorzitter & vicevoorzitter van schoolbesturen, vicevoorzitter van een culturele raad , voorzitter & lid van welzijnsorganisaties en voorzitter geschillencommissie. Momenteel is hij voorzitter van een herensociëteit.

Meer aandacht voor ouderen vraagt juist in deze moderne tijd – waarin sprake is van toenemende individualisering – een nieuwe aanpak. Hans Last wil zijn bestuurlijke ervaring inzetten voor een beter beleid rond ouderen, mede vanuit de christelijke solidariteitsgedachte.

In 2008 is Hans Last voor al zijn activiteiten onderscheiden en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.


« Terug naar overzicht