Bram de Ronde

Provincie: Utrecht
Geboortedatum: 24 augustus 1942
Woonplaats: Woudenberg

In de huidige tijd komt de zorg voor onze kwetsbaar wordende ouderen steeds verder onder druk te staan, meent Bram de Ronde. Daarom dient de PCOB grote inspanning te leveren voor het in stand houden van de zorg, door alle bruikbare krachten zoveel mogelijk te bundelen. Ook het christelijk karakter komt steeds verder onder druk te staan, ziet hij. De PCOB moet haar uitgangspunt – zoals verwoord in artikel 2 van haar statuut – daarom krachtig tot uiting te brengen. Niet alleen in denken, maar ook in haar handelen. De afdelingen zijn het hart van de PCOB. Om die reden dienen de afdelingen alle ruimte te krijgen om hun eigen profiel en identiteit te kunnen waarborgen.

Door het wegvallen van het gewest en het provinciaal overleg is de communicatie top-down tot een dieptepunt gedaald, zegt hij. Grote inspanning zal nodig zijn om hier verbetering in aan te brengen. Hij is voorstander van een goede PCOB en ziet de genoemde punten als basis voor zijn inbreng in de Ledenraad.


« Terug naar overzicht