Sylvia Oosterhuis

11 jun 2021 Landelijk

Ik heb in mijn leven veel vrijwilligerswerk gedaan omdat ik van mening ben dat zonder vrijwilligers de maatschappij veel onvriendelijker zou zijn. Je hebt nu eenmaal mensen nodig die bereid zijn zich in te spannen ten behoeve van anderen. En als je als vrijwilliger iets kunt doen wat je leuk vindt, is dat mooi meegenomen. Daarom heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen voor de ledenraad PCOB.  

De PCOB is voor mij een vereniging die van grote betekenis is voor senioren, zowel op lokaal niveau in de afdelingen als op het niveau van landelijke belangenbehartiging.  

Graag denk ik mee met de ledenraad van PCOB. De bestuurlijke ervaring die ik heb opgedaan als bijvoorbeeld voorzitter PCOB afdeling Groningen, Europese Vrouwenraad, Nederlandse Vrouwenraad, secretaris Ondernemingsraad NLRGC zet ik graag in. Naast bestuurlijke ervaring heb ik ook ruime politieke ervaring.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden