Reint Koops

5 jan 2021 Landelijk

Dat zijn ouders en schoonouders jarenlang uitstekend zijn verzorgd in bejaardencentra en verzorgingshuizen, is voor Reint Koops de drijfveer om actief te worden in de Ledenraad van de PCOB. Hij vindt het belangrijk dat er in de samenleving zorg is voor jong en oud en is van mening dat de kwaliteit van zorg op peil moet blijven. Daarom wil hij invloed uitoefenen op het beleid van de regering en ministeries.

In zijn werkzame leven was Reint Koops actief in het onderwijs. Als docent aan verschillende scholen voor middelbaar onderwijs, als directeur van SG De Rien in Lemmer en als conrector op een havo/vwo in Emmeloord. Sinds 1968 is hij kerkelijk actief. Zo was hij ondermeer (jeugd)ouderling, voorzitter van kerkenraden, actief in de diaconie en lid van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast vervulde hij verschillende andere functies op maatschappelijk en gemeentelijk gebied.  Zo was hij lid van de cliëntenraad Thuiszorg Zuidwest Friesland en het Antonius Ziekenhuis Sneek. Binnen de PCOB was hij ondermeer actief als voorzitter van PCOB-afdeling Lemmer en bestuurslid van gewest Friesland.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden