Piet Jille

5 jan 2021 Landelijk

Solidariteit is een belangrijke kernwaarde van het Christendom!

Vanuit die grondgedachte denken en werken en in beleid en uitvoering zich inzetten voor de PCOB en alle senioren in onze samenleving. Dat is mijn belangrijkste reden om een bestuurlijke bijdrage te leveren aan de PCOB. Kennis en ervaring mag ik meebrengen als voorzitter van de afdeling Bergen op Zoom, van het vijfbondenoverleg in onze gemeente, en van het platform PCOB-Noord Brabant. Daarnaast bestuurslid van de Vraagwijzer ( toegang WMO) en van het RPD ( reg. Platform Dementie).

Kerkelijk was ik actief als voorzitter van de PKN gemeenten Nieuwegein en Bergen op Zoom en lid van het moderamen van de PK-classis West-Brabant. Gepensioneerd als adj. Directeur van de Vereniging Philadelphia in Utrecht( belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijk beperking). Die ervaring kwam zeker ook van pas bij mijn functioneren later in de pcob.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden