Martin Visch

5 jan 2021 Landelijk

Ik zie er naar uit om de komende vier jaar als lid van de ledenraad PCOB wederom mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van PCOB en KBO-PCOB. 

Ik ben socioloog, heb grote affiniteit met levensvragen en zingeving en de betekenis en rol daarvan in organisaties als de PCOB. Ook thema’s als, zorg en welzijn, marketing, positionering en versterking van verenigingen, management en leidinggeven spreken mij aan. Ik heb bestuurlijke ervaring in onderwijs, politiek, zorg en welzijn en diverse kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties. Tot 1 maart 2017 ben ik Programmaleider Hoger Management en Leidinggeven geweest bij de Business School van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast heb ik mijn eigen bureau:  
VISCH-TA, training en advies. Deze ervaring kan ik ook de komende jaren goed gebruiken bij KBO-PCOB. 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden