Klaas Neutel

11 jun 2021 Landelijk

Het goed behartigen van de belangen van senioren, daar ga ik mijn steentje aan bijdragen. Van 2013 – 2017 heb ik met veel genoegen deel uitgemaakt van de eerste ledenraad PCOB. Sinds 2018 geniet ik van mijn pensioen en heb ik volop tijd om wederom bij te dragen.
Ik vind het opnieuw een uitdaging om mede vorm te geven aan het orgaan van de PCOB dat het beleid van het bestuur in de gaten houdt en waar nodig adviezen geeft voor eventuele bijsturing. De samenwerking met de Unie KBO vind ik belangrijk voor de toekomst en ik wil graag mee uitdragen dat een goede samenwerking een meerwaarde is voor alle senioren in Nederland. 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden