Joop Evertse

5 jan 2021 Landelijk

Joop Evertse ziet dat de PCOB bestuurlijk in een nieuwe fase is komen te verkeren, nu de banden met de KBO steeds sterker worden aangehaald. Dit vereist wat hem betreft dat er een zorgvuldige bestuurlijke koers wordt gevaren en dat er een voortdurende oriëntatie is op het christelijk fundament waarop beide verenigingen staan. Als dat gebeurt, zegt hij, kunnen we samen als besturen en ledenraden optrekken en de mogelijk culturele verschillen overwinnen. Resultaten bereik je immers alleen maar samen.

Joop Evertse denkt hieraan te kunnen bijdragen met zijn langjarige ambtelijke en bestuurlijke ervaring als onder meer wethouder, lid van provinciale staten en gedeputeerde. Zijn bestuurlijke en juridische kennis, en een tamelijk groot politiek netwerk, wil hij daar graag voor inzetten. Ook denkt hij door zijn rol als voorzitter van de centrale cliëntenraad van een middelgrote zorginstelling een redelijk inzicht te hebben in een aantal vraagstukken die spelen rond het ouder worden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden