Joop Evertse

5 jan 2021 Landelijk

Sinds 2017 maak ik deel uit van de ledenraad PCOB. Destijds werd ik gemotiveerd door het feit dat de senioren niet langer onderdeel dreigen uit te maken van de totale maatschappij, maar een losstaande groep worden die voornamelijk als lastig en geldverslindend wordt ervaren. In mijn ogen kunnen de ouderen met hun levenservaring juist een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.   

Seniorenorganisaties hebben wat dat betreft een belangrijke opdracht te vervullen. Het gaat niet alleen om behoud van pensioenen en goede zorg, maar er is ook de opdracht om de ouderen integraal onderdeel te laten blijven uitmaken van de maatschappij. Mijn motivatie van toen geldt nog steeds en ik zie er naar uit om de komende vier jaar wederom bij te dragen.  

 Mijn langjarige bestuurlijke ervaring, redelijk gedegen bestuurs-juridische kennis en tamelijk groot politiek netwerk ga ik bij dit alles ook weer inzetten. 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden