Johan Beijering

5 jan 2021 Landelijk

Johan Beijering heeft veel ervaring in (ouderen)zorg, welzijn en educatie. Hij was adviseur, directeur en bestuurder. Daarnaast was hij voorzitter van de hervormde algemene kerkenraad in zijn woonplaats en twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter van het CDA Hoogeveen. Hij vindt het van groot belang om aandacht te hebben voor welzijn, welvaart en zorg van senioren en ouderen. De samenleving verandert snel. Daarom is de missie en doelstelling van de PCOB voor hem van grote betekenis en waarde. Op basis van zijn christelijk sociale gedachten zet hij zich binnen de Ledenraad zo goed mogelijk in om die doelstelling te helpen realiseren.

Vrijwilligerswerk draagt enorm bij aan de samenleving, vindt Johan Beijering. De maatschappij kan niet zonder het vrijwilligerswerk van senioren – vaak zelfs van ouderen die al op leeftijd zijn. Die inzet moet gekoesterd worden. Hij beschouwt de vergrijzing dan ook niet als een probleem, maar als een zegen. Het is het beeld dat hij als PCOB’er volop wil helpen uitdragen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden