Johan Beijering

11 jun 2021 Landelijk

Het is meer dan ooit belangrijk om bij te dragen aan het behartigen van de belangen van senioren en met name kwetsbare ouderen in de samenleving.  

Er zijn vele veranderingen gaande. Ouder worden mag daarbij geen probleem zijn. Ik heb vele jaren in de ouderenzorg gewerkt. Voor mij gold en geldt: ieder mens telt, is van waarde. De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door de wijze waarop met ouderen wordt omgegaan. 
De christelijke sociale gedachte was en is voor mij het uitgangspunt. Dat betekent omzien naar elkaar! Het omzien naar elkaar heb ik van huis uit mee gekregen en daar ben ik zeer dankbaar voor. Een sterke PCOB is o zo belangrijk; dit was belangrijk en is nog veel belangrijker geworden.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden