Jan Bolt

5 jan 2021 Landelijk

Jan Bolt was ruim dertig jaar huisarts in Ermelo. Hij ontwikkelde in die tijd een bijzondere belangstelling voor palliatieve zorg en was vijftien jaar als scen-arts betrokken bij euthanasieverzoeken. Bestuurlijk was hij vele jaren actief in de samenwerking van huisartsen met het regionale ziekenhuis en als medeoprichter van een gezondheidscentrum. Ook op andere vlakken zette hij zich in. Zo was hij vier jaar diaken bij de Gereformeerde Kerk Ermelo, waarvan drie jaar als voorzitter. Ook was hij enige jaren lid van de cliëntenraad van een zorggroep en gespreksleider bij het Alzheimercafé Ermelo.

Binnen KBO-PCOB gaat zijn aandacht met name uit naar de kwetsbare individuele ouderen en de mantelzorgers die zich niet altijd gehoord voelen. Zeker niet in de huidige tijd, waar namens hen wordt gezegd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en waar tegelijkertijd anderen voor hen bepalen wat ‘zo lang mogelijk’ en ‘zelfstandig’ is. Eveneens vraagt hij aandacht voor het spanningsveld dat kan ontstaan rondom ‘voltooid leven’. Hij doelt daarmee op de vraag wat er gebeurt als de maatschappij aan haar ouderen een onuitgesproken norm oplegt over wanneer het leven ondraaglijk of uitzichtloos is geworden of als voltooid beschouwd kan worden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden