Jan Bolt

11 jun 2021 Landelijk

De PCOB en de samenwerking met de Unie KBO vind ik van groot belang, met name in verband met de landelijke belangenbehartiging en de kennisoverdracht van het Verenigingsbureau naar de afdelingen en de leden.  Ook de contacten met de regionale afdelingen hebben mij eens te meer doen inzien hoe belangrijk een lokale afdeling kan zijn voor individuele leden en met betrekking tot de belangenbehartiging voor het collectief. 

De grote bedreiging van leegloop en het daarmede tandeloos worden van seniorenorganisaties met kennis van en aandacht voor zingeving, zal nog grotere aandacht moeten krijgen. Ik pleit voor samenwerking met anderen waar dat mogelijk is, met relativering van het eigen gelijk. 

Professionele achtergrond: oud huisarts en SCEN arts, ervaring met medische beslissingen rond het levenseinde.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden