Jaap Weststeijn

5 jan 2021 Landelijk

Jaap Weststeijn vindt dat senioren onder alle omstandigheden op een menswaardige manier aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Hij zet zich daar ook nadrukkelijk voor in. De mate waarin senioren kunnen deelnemen, wordt wat hem betreft niet alleen bepaald op basis van economische en sociale uitgangspunten. Het dient (in overeenstemming met de mogelijkheden van het individu) vooral te zijn gebaseerd op een volwaardige  participatie met de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is, zegt hij. Volgens Jaap Weststeijn heeft een identiteitsgebonden organisatie als de PCOB aandacht voor terreinen waarvoor anderen niet (meer) of onvoldoende aandacht hebben, zoals zingeving en levenskunst. Waardering en zelfrespect ziet hij als de belangrijkste elementen waarop men evenwichtig ouder kan worden. Voor hem is dat onlosmakelijk verbonden met de geloofszekerheid dat God iedereen op handen draagt. Jaap Weststeijn was jarenlang schooldirecteur (mbo en vmbo) en heeft daarnaast veel managementervaring. Momenteel is hij scriba van de Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg. Hij is groot voorstander van een intensieve samenwerking tussen KBO en PCOB en vindt heldere communicatie en informatie, zowel intern als naar buiten, erg belangrijk.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden