Jaap Overbeek

5 jan 2021 Landelijk

Jaap Overbeek is fiscaal-jurist en heeft in zijn arbeidzame leven altijd de publieke zaak gediend als inspecteur en leidinggevende bij de Belastingdienst en als wethouder in de gemeente Aalsmeer. Hij was politiek actief binnen het CDA en bemoeide zich daar met de decentralisatie van de zorg en het ouderenbeleid. De ouderenzorg staat onder druk door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande kosten. Jaap vindt dat er te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat alle ouderen langer thuis kunnen en willen blijven wonen, waardoor de toegang tot de verzorgingshuizen moeilijker is geworden. Jammer genoeg ging deze beweging ook gepaard met een bezuiniging op welzijn en thuiszorg. Met als gevolg dat de langer thuiswonende senioren niet de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Jaap vindt het goed dat KBO-PCOB daar aandacht voor heeft en zowel lokaal als in Den Haag de belangen van de ouderen behartigt.

Zijn leidinggevende en bestuurlijke ervaring in werk, politiek, kerk en schoolbestuur, zet Jaap graag in voor KBO-PCOB.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden