Jaap Overbeek

5 jan 2021 Landelijk

Ik vind het belangrijk dat de belangen van ouderen in “Den Haag” goed voor het voetlicht worden gebracht en ben blij dat ik hier wederom de komende vier jaar aan mag bijdragen. De PCOB, en ook de Unie KBO, moet zich vernieuwen en zorgen dat zij aantrekkelijk wordt voor de jonge senioren. Dat betekent dat zij zich niet alleen moet richten op activiteiten die ouderen van 80 plus leuk vinden, maar ook activiteiten moet ontwikkelen die jongere senioren aanspreken. Dit proces moet door de ledenraad worden aangestuurd en gestimuleerd.  

 Een andere rol van de ledenraad is de belangenbehartiging. Met trots en van dichtbij heb ik gezien hoe de jonge mensen van het Verenigingsbureau zich verdiepen in de materie van pensioenen, koopkracht, fiscale maatregelen etc. en volwaardige gesprekspartners zijn voor de ambtenaren. Ook hier werk ik met plezier de komende vier jaar aan mee.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden