Henk Zieleman

5 jan 2021 Landelijk

Henk Zieleman had een langjarige loopbaan in de bancaire wereld. Naast zijn werk heeft hij zich ook altijd breed ingezet in het maatschappelijk en kerkelijk veld. Onder meer als voorzitter van de PCOB Kampen, voorzitter van de ondernemingsraad Rabobank Flevoland, als ouderling en als  vicevoorzitter van het Christelijk Kamper Mannenkoor DEV. In al deze functies zocht hij steeds de verbinding. Na zijn pensionering werd dat weliswaar anders, maar zeker niet minder intensief, zegt hij zelf. Daarom wil hij zich nu graag inzetten voor de PCOB Ledenraad, een orgaan dat toezicht houdt en nadenkt over belangrijke beleidszaken. Hij wil zijn gedachten laten gaan en meedenken over omstandigheden die alles te maken hebben met de belangenbehartiging voor de oudere medemens. En dat juist in een tijd waarin de positie van ouderen steeds meer onder druk komt te staan. De Ledenraad is zijns inziens de belangrijkste pilaar onder het KBO-PCOB fundament.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden