Henk van Dalfsen

5 jan 2021 Landelijk

De juridische kennis en bestuurlijke ervaring die Henk van Dalfsen in zijn werkzame leven heeft opgedaan, blijft hij inzetten als vrijwilliger. Niet alleen voor de PCOB, maar ook voor KBO-PCOB.

Henk van Dalfsen was gedurende veertig jaar in vijf verschillende gemeenten ambtelijk actief. Zijn werkterrein varieerde van publiekszaken, milieu, algemene- en juridische zaken en ruimtelijke ordening tot rechtsbescherming. Hij was secretaris van een samenwerkingsverband van vier gemeenten in Zuidoost-Friesland en vanaf 1984 hoofd bestuurszaken.

Sinds hij met VUT/pensioen ging, heeft hij zijn aandacht ondermeer gericht op de kerk en de rechtsbescherming. Hij was scriba van de algemene kerkenraad, lid van de commissie voor bezwaarschriften in Lemsterland en van de gemeenschappelijke  bezwarencommissie sociale zaken (WWB en WMO) binnen zes Friese gemeenten. Ook binnen de ouderenzorg is hij sindsdien actief geweest. Hij was secretaris van de cliëntenraad van verpleeghuis Anna Schotanus, lid van de centrale cliëntenraad van Meriant (Ouderenzorg WLZ) en secretaris van PCOB-afdeling Heerenveen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden