Henk Stapel

5 jan 2021 Landelijk

In zijn werkzame leven was Henk Stapel vakbondsbestuurder bij het CNV met de portefeuille zorg en overheid. Daarnaast en na zijn werkzame leven was hij actief als lid van raden van toezicht in de verpleging, (thuis)zorg en voor dak- en thuislozen. Ook was hij voorzitter van cliëntenraden, lid van pensioenfondsen, (vice-)voorzitter van een bezwarencommissie, klachten- dan wel geschillen- en arbocommissie. Stapel is nu nog voorzitter van de arbitragecommissie van de PCOB.

De laatste jaren heeft Henk Stapel zich in toenemende mate toegelegd op het ondersteunen en begeleiden van cliëntenraden in de verpleging en verzorging. Daarnaast was hij betrokken bij het beleggingsbeleid en bij ontwikkeling van beleid en regelgeving alsmede deelnemersparticipatie bij diverse pensioenfondsen.

Kenmerkend voor zijn aanvullende activiteiten is: medezeggenschap met en voor mensen in een afhankelijke/kwetsbare positie en arbitrage bij geschillen in allerlei maatschappelijke verbanden. Niet alles is even arbeidsintensief, het gaat in grote lijnen om advies-en arbitragewerk en het organiseren van inspraak bij bedrijfsprocessen. Op dit moment heeft Stapel nog een beperkt aantal adviestaken en wil hij zich graag met zijn kennis en ervaring inzetten voor het behartigen van de belangen van PCOB-leden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden