Arie van Kranenburg

5 jan 2021 Landelijk

Evenals de afgelopen vier jaar ga ik mijn bijdrage leveren aan het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van de senioren en de kwetsbaren in onze samenleving. Daar de laatste jaren door de politiek veel is bezuinigd op de zorgverlening en het sociale vangnet, is dit hard nodig. Ook hecht ik er waarde aan dat door de PCOB op blijvende en overtuigende wijze aandacht wordt geschonken aan de invulling van de “C” in de naamgeving van de organisatie. 

Ik ga mij steentje bijdragen aan de lichte vorm van samenwerking met de Unie KBO. Ook het werk binnen de financiële commissie vanuit de ledenraad motiveert mij. Het is mijn inziens van belang dat de samenwerking met de Unie KBO in KBO-PCOB-verband ertoe leidt dat de belangenbehartiging voor alle senioren op landelijk niveau in stand zal blijven.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden