Arie van Kranenburg

5 jan 2021 Landelijk

Arie van Kranenburg vindt het belangrijk dat er blijvende aandacht wordt geschonken aan de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van senioren en zwakkeren in de samenleving.

Ik hecht er waarde aan dat de PCOB op overtuigende wijze aandacht blijft schenken aan de invulling van de C in de naamgeving van de (toekomstige) organisatie. Ik ben van mening dat in de samenwerking met Unie KBO het voor velen belangrijk is dat de Protestants Christelijke identiteit gerespecteerd blijft.
Naast mijn werk heb ik mij jaren ingezet voor Kerk en samenleving. Ben ik actief geweest als lid van de Wijk-Kerkenraad, de diaconie en de Kerkenraad. Ik ben enkele jaren voorzitter geweest van het College van Kerkrentmeesters, ook was ik bestuurslid van een scholengemeenschap en een verzorgingshuis voor ouderen. Met deze bestuurlijke ervaring gecombineerd met de ervaring als oud directeur van de interne accountantsdienst bij een financiële instelling wil ik nu mijn steentje bijdragen aan het behartigen van de belangen van senioren.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden