Arie Arkenbout

5 jan 2021 Landelijk

Arie Arkenbout heeft zich altijd ingezet voor een rechtvaardige werkomgeving. Hij werkte als bedrijfsleider van drie opslagterminals van een havenbedrijf in het Rotterdamse havengebied en was lid van de ondernemingsraad van het CNV. Zijn brede inzet als vrijwilliger brengt hem daarnaast in contact met veel aspecten van het sociaal domein. Hij is lid van de Nederlands Hervormde Kerk, afgestudeerd hbo-theoloog, diaken van de Protestantse Gemeente Dronten en lid van de cliëntenraad van de gemeente Dronten. Als diaken en cliëntenraadslid zet hij zich in voor ouderen, minima, de voedselbank, burgers in de knel, vluchtelingenwerk en de WMO/WLZ. Ook was hij vier termijnen ouderling van de kerkenraad. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting de Herberg en beheerder van inloophuizen in de gemeente Dronten. Binnen de PCOB is hij actief als voorzitter van de afdeling Dronten. En als lid van de PCOB en KBO-PCOB Ledenraad probeert hij met name het beleid van de landelijke en lokale overheid kritisch, opbouwend en sturend te volgen.

Arie Arkenbout zingt bij Christelijk Mannenkoor Dronten en is er tegelijk voorzitter.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden