Anneke Tang -van der Keur

5 jan 2021 Landelijk

Wederom ga ik mij voor vier jaar inzetten om het proces van samenwerking en belangenbehartiging verder vorm te geven. In de afgelopen jaren is de samenwerking binnen KBO-PCOB niet altijd soepel verlopen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de weg, die de laatste maanden is ingeslagen de goede is, die het verdient om verder uitgerold te worden. Bij dit alles moeten de leden van onze vereniging centraal staan. Als mediator is communiceren een belangrijk onderdeel van mijn vak. Graag zet ik mijn kennis op dit gebied in, zowel voor de leden in de provincie als op het niveau van de Ledenraad. Vertaling van wederzijdse belangen brengt gedragen oplossingen.  

Belangrijke thema’s in de belangenbehartiging zijn voor mij de problematiek in de zorg, die door de coronacrisis nog urgenter is geworden dan hij al was, en het tot stand komen van een rechtvaardig pensioenakkoord.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden