Anneke de Groot–Van der Keur

5 jan 2021 Landelijk

Anneke de Groot is op veel vlakken actief. Zo is zij al geruime tijd praktijkdocent volwassenenonderwijs van een landelijk opleidingsinstituut. Ook is ze voorzitter van de cliëntenraad en lid van de centrale cliëntenraad van een grote zorginstelling op de Veluwe. In die hoedanigheid komt ze op voor de belangen van degenen die daar verpleegd en verzorgd worden en niet meer in staat zijn om hun eigen belangen optimaal te behartigen. Betrokkenheid bij fusies en nieuwbouw stellen haar mede in staat om de christelijke signatuur van de instelling te bewaken. Sinds twee jaar is ze missionair ouderling van een kerkelijke gemeente in Epe.

Als algemeen directeur van een luchtvaartmaatschappij deed Anneke de Groot veel bestuurlijke ervaring op. En als professioneel mediator heeft ze ervaring met conflicthantering op allerlei gebied. Ze hoopt met grote inzet de gewenste bijdrage te kunnen leveren aan de Ledenraad van de PCOB. Dat KBO en PCOB samengaan om zich gezamenlijk sterk te maken voor de belangen van haar leden, onderschrijft ze van harte.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden