Inzet in maatschappelijk debat

De PCOB mengt zich uitdrukkelijk in de maatschappelijke discussie over voltooid leven en zet zich in om het levenseinde bespreekbaar te maken. Een beknopte tijdbalk van onze inzet en input.

Februari 2010
PCOB-publicatie essay Voltooid leven?

November 2010
Conferentie Invitational conference over voltooid leven, in samenwerking met Unie KBO en NCRV.

Februari 2011
PCOB-publicatie Van stof en adem. In maart wordt eruit geciteerd door politici in de Tweede Kamer tijdens het debat over het burgerinitiatief Uit Vrije Wil.

November 2012
De patiëntenversie van KNMG-handreiking Spreek op tijd over uw levenseinde, waaraan de PCOB heeft meegewerkt, wordt via Perspectief verspreid onder alle leden.

Maart 2013
Start Coalitie Van Betekenis tot het Einde en netwerkgroep Praten over … levenseinde.

September 2014
Met een stand op de 50PlusBeurs zetten PCOB en Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) bezoekers aan het denken over levenseinde.

Oktober 2014
De Coalitie van Betekenis tot het Einde vraagt in de Vaste Kamercommissie van VWS aandacht voor vraagstukken rond het levenseinde.

Mei 2015
PCOB-directeur Els Hekstra spreekt op uitnodiging de Adviescommissie Voltooid Leven toe.

Augustus 2015
Ruim 1.200 PCOB-panelleden geven hun mening over levensvragen. 94% denkt na over levenseinde, 74% praat erover.

Oktober 2015
PCOB-netwerkdag ‘Kwetsbaar en toch waardig’, met lezingen en workshops.

Januari 2016
Het rapport van de Adviescommissie Voltooid Leven geeft bij verschillende onderwerpen het PCOB-standpunt weer.

Maart 2016
De PCOB leidt vrijwilligers op die dialooggesprekken over levenseinde kunnen leiden.

April 2016
Themadag Levenseinde en presentatie van ZinVol, het PCOB-magazine over levenseinde.

Publicaties rond het levenseinde

De PCOB heeft meegewerkt aan de volgende publicaties rond het levenseinde:

<< Vorige pagina