In de KBO-nieuwsbrief van mei 2022

22 apr 2022 Landelijk

Algemene ledenvergadering 25 mei.
Na 2 jaar Corona is er eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering!!
Die is op woensdagmiddag 25 mei 14.00 uur in het Titus Brandsma Huis (Bonifatiuskerk)

Agenda
01 Opening.
02 Jaarverslag Bestuur 2021 (zie nieuwsbrief april of mei 2022)
03 Financieel jaarverslag 2021 (zie nieuwsbrief april of mei 2022)
04 Verslag Kascommissie 2021 en vaststellen Kascommissie 2022
05 Begroting 2022 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)
PAUZE
06 Toelichting bestuur m.b.t. voorgenomen opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
07 Besluit leden over opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
08 Vervolgtraject m.b.t. opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
09 Rondvraag.
10 Sluiting.

Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van maart 2022.

Zie de KBO Nieuwsbrief   van mei 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden