Laat ook gepensioneerden meeprofiteren van lastenverlichting

Geld

De PCOB dringt er samen met andere ouderenorganisaties bij de Tweede Kamer op aan om het totale pakket aan maatregelen dat samenhangt met de herziening van het belastingstelsel te heroverwegen. De PCOB wil dat ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden kunnen meeprofiteren van de lastenverlichting van circa €5 miljard. Die komt nu volledig ten goede aan werkende huishoudens. 

Zoals het nu lijkt wordt de genoemde groep ouderen niet alleen door de belastingmaatregelen getroffen, hun koopkracht daalt in 2016 ook extra door het verlagen van de ouderenkortingen en het afschaffen van de ouderentoeslag. Dit koopkrachtverlies komt bovenop het door het Nibud vastgestelde substantiële koopkrachtverlies door een mix van maatregelen en door het korten of niet indexeren van pensioenuitkeringen: een stapeling van effecten dus.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stuurde voor de zomer twee brieven over de belastingherziening naar de Tweede Kamer. De eerste brief op 19 juni met als onderwerp Belastingherziening en de tweede brief op 24 juni met als onderwerp Koopkracht en werkgelegenheidseffecten lastenmaatregelen belastingherziening. Deze brieven en de discussie erover in de Tweede Kamer zijn voor de PCOB, NOOM, NVOG en Unie KBO aanleiding om in een brief aandacht te vragen voor de koopkrachtontwikkeling van ouderen.

Evenwichtige koopkrachtontwikkeling
De PCOB vindt het niet acceptabel dat de boogde lastenverlichting van €5 miljard volledig aan de groep gepensioneerden voorbijgaat. Samen met de andere organisaties rekenen we dan ook op de inzet van alle fracties in de Tweede Kamer om uiteindelijk een voor alle huishoudens meer evenwichtige koopkrachtontwikkeling te realiseren.

> Lees hier de brief van de PCOB aan de Tweede Kamer

<< Vorige pagina