Bijeenkomsten PCOB Ede februari tot en met mei 2023

12 jan 2023 Landelijk

Het programma voor de maanden februari tot en met met 2023 ziet er als volgt uit.

8 februari : Jan Overbeeke over de historie van onze achternamen.
15 februari: prof. dr. Arnold Huijgen over zijn boek “Maria, icoon van genade”.
1 maart:  jaarvergadering,
15 maart:  ds. Davy Hoolwerf  – Paasviering en de Pesachmaaltijd,
12 april: Otto de Bruijne over wandeling met God n.a.v. schilderijen
10 mei: Celliste Lucia Swarts over de Bachvereniging met muziek fragmenten

De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw “Rehoboth”, Driehoek 11 Ede. We beginnen om 14:30 uur en stoppen uiterlijk 16:45 uur.
In afwijking daarvan begint de bijeenkomst van 15 februari om 19:30 uur en de jaarvergadering op 1 maart om 15:30 uur.

Naast leden zijn belangstellenden van harte welkom.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden