ANBI

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is de PCOB verplicht een aantal gegevens te publiceren op haar website. Hier vindt u al deze gegevens op een rijtje, eventueel met links naar betreffende pagina’s of documenten.

Naam
PCOB (voluit: Protestants Christelijke Ouderen Bond)

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
5062627

Postadres
Vijzelmolenlaan 20-22
3437 GX Woerden

Telefoon 030-3 400 680

E-mail info@pcob.nl
Twitter @pcob
Facebook: www.facebook.com/pcob

De statutaire doelstelling van de PCOB luidt:
Artikel 3 uit de statuten:
De PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van haar leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Uitgewerkt naar de missie:
De PCOB laat vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed, een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging die zich inzet voor alle ouderen.

Lees meer over de missie en werkwijze van de PCOB.

Zie ook de meer officiële documenten als statuten. Hier kunt u meer lezen over de doelstellingen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het jaarplan kunt u hier nalezen. Dit is goedgekeurd in de laatst gehouden Ledenraad van vorig jaar.

Ledenraad en landelijk bestuur
De leiding van de vereniging PCOB berust bij het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de Ledenraad. De PCOB Ledenraad vormt de algemene vergadering van de vereniging en is in de zin van de wet het hoogste orgaan.

Het beloningsbeleid
De leden van de Ledenraad en het landelijk bestuur zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Directie en medewerkers van het landelijk bureau volgen de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording
In de jaarrekening vindt u het de financiële verantwoording. In het bestuursverslag vindt u het jaarverslag. In ons nieuwsarchief zijn de meest actuele activiteiten van de PCOB na te lezen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden