Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Zwolle

Wie zijn wij?
De Afdeling Zwolle van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zwolle in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ruim 930 leden.

Veilig Verkeer Nederland Opfriscursus Fiets 8 mei 2024

Klik hier voor het persbericht 

 

Wat doen wij?
De PCOB-afdeling Zwolle organiseert samen met de KBO-afdeling Zwolle diverse activiteiten. Daarvoor zijn een aantal commissies actief.
Klik op één van onderstaande:
De Activiteitencommissie
De Kunstcommissie
De Reiscommissie
Wandelen met de KBO-PCOB

Procedure bij aan- en afmelden en betaling

Wat doet de activiteitencommissie van KBO-PCOB? 
– Wij bieden onze senioren ontspanning, informatie, ondersteuning en gezelligheid!
– Lezingen met serieuze onderwerpen, zoals stervensbegeleiding, levenstestament, gezondheid,
    zingeving, en ouder worden. Kerst- Paasvieringen
– Luchtige activiteiten, zoals feestelijke opening en sluiting van het seizoen, Sinterklaas bingo,
   nieuwjaarsreceptie
– Bloemschikken (Pasen, Herfst en Kerst)
– We organiseren bovenstaande activiteiten ’s middags en ’s avonds in een mooie, moderne zaal.
    Parkzicht, Jacob van Neckstraat 146A, 8023XT Zwolle
– Wandeltochten in de omgeving
Welke activiteit miste je? Laat het ons weten.

Wat doet de kunstcommissie van KBO-PCOB?
– Organiseren van o.a. kunstcursussen over architectuur, beeldende kunst, impressionisme, expressionisme etc.
– Museum-, theater-, filmbezoek
– Excursies, zoals naar Embden en Hombroich
– Kunst-, architectuur- en literatuurwandelingen
– Lezingen, o.a. door Lisette leBlanc
– Openluchttheater Diever; Passiespelen Tegelen
– Muziekluistercursus door Martien Hovestad
– Workshop, o.a. pentekenen, schilderen, kaarten maken e.d.

Wat organiseert de Reiscommissie van KBO – PCOB?
In Nederland
Verschillende dagtochten – Keukenhof en lentecruise – Musicalreizen – Taptoe
In Europa
Kerstmarkt in Münster – Een 5 daagse reis naar de Harz – Een 5 daagse fietsreis Rijn en Moezel

Het wandelprogramma van KBO – PCOB voor de komende tijd
Een heidewandeling op de Veluwe maken en wel op dinsdag 5 september, reservedatum 7 september. We lopen ongeveer 2 uur inclusief een korte pauze.

Overig
Belastingconsulenten KBO of PCOB ondersteunen de leden bij het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting

Elke maand ontvangt u het KBO-PCOB magazine en een nieuwsbrief KBO of PCOB. Hierin geven de commissies aan wat zij in de komende periode gaan organiseren.

Wat kunt u doen?
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Opgaveformulier lidmaatschap PCOB afd. Zwolle klik hier

Adressen:
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:
Voorzitter: Martin Visch, Diasporalaan 10, 8017 DH Zwolle, tel. 038-4654855, vischta@gmail.com
Vicevoorzitter: Fokje Duursema, tel. 06-52597024, fduursema@ziggo.nl
Secretaris: Gerrit Bargeman, Zwaardvegerstraat 294, 8043 DZ Zwolle, 
tel. 06-53912266, gerrit.bargeman@home.nl
2e Secretaris: Joke Kwakkel, jokekwakkel@kpnmail.nl  tel. 038-4600 405
Penningmeester Dik de Velde Harsenhorst, Bultkroos 145, 8043 NS Zwolle, tel. 038-4225095, dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com
2e Penningmeester, activiteitencommissie Jannie Barkema-Warris, barkemawarrisj@gmail.com, tel. 06-36271798
Lid met portefeuille Seniorenraad: Dik Kremer, dikkremer@hotmail.com
Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO 01459.68.073 t.n.v. PCOB Zwolle
Lid: Femmeke Weijenberg, 06-50475045, femmekeweijenberg@gmail.com, reiscommissie
Lid met portefeuille seniorenraad: Dik Kremer, dikkremer@hotmail.com.

Ledenadministratie:
Joke Kwakkel, Belvédèrelaan 133, 8043 Zwolle,
e-mail jokekwakkel@kpnmail.nl,

KBO-PCOB magazine en Nieuwsbrief:
Henk Hoeksema, Zernikelaan 4, 8042 ZZ, Zwolle tel. 038-4533575, coördinator.

Verspreiding KBO-PCOB magazine en Nieuwsbrief:
Dhr. J. Kwakernaak, Abel Tasmanstraat 138, 8023 XJ Zwolle, tel. 038-4216212.
Fam. J. ter Burg, Stralsundstraat 19, 8017 KX  Zwolle, tel. 038-4651391 of 06-51127023
Dhr. H. Hoeksema, Zernikelaan 4, 8024 ZZ, tel. 038-4533575

Website PCOB afd. Zwolle:
Jan Johannes, v. Piekartzmarke 54, 8016 ML Zwolle, tel. 06-49806528. e-mail: jjohannes@home.nl

Contact

Dhr. G. Bargeman

E: gerrit.bargeman@home.nl