Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Zwolle

Wie zijn wij?
De Afdeling Zwolle van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zwolle in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ruim 1350 leden.

Wat doen wij?
Het bestuur van de Afdeling Zwolle organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Adressen:
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:
Voorzitter: dhr. J. Ubro, Staatssecretarislaan 27, 8015 BB Zwolle, 038-46655287 ubro.j@home.nl
Secretaris: G. Bargeman, Zwaardvegerstraat 294 8043DZ Zwolle, tel. 06-53912266, gerrit.bargeman@home.nl
Penningmeester: D. de Velde Harsenhorst, Bultkroos 145, 8043 NS Zwolle, dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com
Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO 01459.68.073 t.n.v. PCOB Zwolle
Lid: mevr. M.M. Metselaar-de Boer, activiteitencommissie,
De van der .Schuerenmarke 40, 8016 MA, tel. 038-4651745, marjanmetselaar@ziggo.nl
Algemeen adjunct: dhr. M. Visch, Diasporalaan 10, 8017 DH Zwolle, tel. 4654855, vischta@gmail.com
Lid: mevr. F. Weijenberg, 06-50475045, femmekeweijenberg@gmail.com

Ledenadministratie:
Mevr. J. Kanis-Tadema, Tijnje 25, 8032 LN Zwolle, tel. 038-4542082 e-mail j.kanis@home.nl

KBO-PCOB magazine en Nieuwsbrief:
Mevr. J. de Boer, Meester Koolenweg 34, 8042 GA, Zwolle, tel. 038-4210025, coördinator.

Verspreiding KBO-PCOB magazine en Nieuwsbrief:
Dhr. J. Kwakernaak, Abel Tasmanstraat 138, 8023 XJ Zwolle, tel. 038-4216212.
Dhr. F. Ottens, Botlek 33, 8032 CB, Zwolle, tel. 038-4532882.
Dhr. J. Poel, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle, tel. 038-4540054.
Lief en Leed: Mevr. J. Smilde-Bruins, Erasmuslaan 133, 8024 CZ Zwolle, tel. 038-4543698.

Website PCOB afd. Zwolle:
Dhr. J. Johannes, v. Piekartzmarke 54, 8016 ML Zwolle, tel. 06-49806528. e-mail: jjohannes@home.nl

Contact

Dhr. G. Bargeman

E: gerrit.bargeman@home.nl