Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Zwijndrecht

Wie zijn wij?
De Afdeling Zwijndrecht van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zwijndrecht in de meest uitgebreide zin te behartigen.
De afdeling telt ca. 500 leden.
Het bestuur van de Afdeling Zwijndrecht organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.
De contributie bedraagt € 33,50 per jaar voor alleenstaanden, € 51,- voor echtparen.
Een extra bijdrage is van harte welkom.
Bankrekening: NL93 INGB 0000 3363 91
 
Dagelijks bestuur
Naam Functie Telefoon E-mail
Martin de Bruin voorzitter (078) 610 28 22 debruinm@xs4all.nl
vacant secretaris   tijdelijk waargenomen door
de voorzitter, Martin de Bruin
Coen Hartman penningmeester (078) 612 83 63 coen.h.hartman@gmail.com
Ina de Bruin lid (078) 610 28 22 inadebruin@xs4all.nl
Jacqueline Merkies lid (078) 610 36 15 jacquie7@xs4all.nl
Ledenadministratie
Andries Zwikstra Narcisstraat 39 (078) 612 28 33 a.zwikstra@hccnet.nl
Redactie Nieuwsbrief      
Pauline Visscher   (078) 612 63 67 pauline.visscher@12move.nl
 
Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden.
Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook.
Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact

Dhr. M.C. de Bruin (Martin)

E: debruinm@xs4all.nl