Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Waalwijk

Wie zijn wij?

Op een ledenvergadering van 18 oktober 1976, welke werd gehouden in het Ontmoetingscentrum van de Gereformeerde Kerk te Waalwijk, werd besloten tot de oprichting van de Protestants-Christelijke Ouderenbond afdeling Waalwijk per 1 november 1976.
Op 3 november 2016 hebben we ons 40-jarig bestaan gevierd met een gezellige middag en een zeemanskoor. Als afsluiting werden de leden getrakteerd op een heerlijk diner.
Momenteel telt onze vereniging 205 leden.
Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.
Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit een aantal speerpunten:

 • Wonen
 • Welzijn en zorg
 • Veiligheid, koopkracht
 • Digitalisering en zingeving.
Missie

De PCOB zal vanuit het Protestants-Christelijk gedachtegoed actief, herkenbaar, zichtbaar, professioneel en slagvaardig zijn, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met collega organisaties, werken aan een volwaardige plaats en rol van ouderen in de samenleving.
Bepalend voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling Waalwijk in het bijzonder zijn de opdrachten, die God via de bijbel aan de mensen geeft:

 • Omzien naar elkaar.
 • Rechtvaardige verhoudingen in de samenleving.
 • Rentmeesterschap over Zijn schepping.
Wat bieden wij u?
 • 10x per jaar het gratis magazine van KBO-PCOB.
 • 10x per jaar een nieuwsbrief over van alles en nog wat.
 • Een kortingspasje voor aankopen bij 160 ondernemers in de regio.
 • Belastinghulp.
 • WMO hulp (Vrijwillige Ouderen Advisering en Cliëntondersteuning).
 • Hulp bij thuisadministratie.

Contact

Mevr. T. Friemann-Bos

E: secr.pcobww@gmail.com