Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Vorden

Wie zijn wij?

De KBO-PCOB is de snelst groeiende belangenorganisatie voor senioren in Nederland. Niet voor niets, want senioren hebben een belangrijk aandeel in de huidige maatschappij. Die positie verdient een goed gefundeerde stem en daar maakt de KBO-PCOB zich sterk voor.

Ook lokaal is de KBO-PCOB actief met de belangenbehartiging. Op diverse terreinen ondernemen we actie: wonen, zorg, welzijn, inkomen en mobiliteit. We organiseren ook regelmatig activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. De KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden.

Programma.

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. Dat is belangrijk, want bij veel ouderen slaat ook eenzaamheid vaak toe.

Wilt u meer weten over onze middagbijeenkomsten neem dan contact met ons op, of kijk naar de informatie op deze site.

Wat biedt de KBO-PCOB?

Als u lid wordt van de KBO-PCOB kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen.

Ledenblad Perspectief
Maandelijks krijgt u het Bondsblad: Perspectief in de bus. Leden buiten Vorden krijgen Perspectief rechtstreeks uit Utrecht toegezonden. De maandelijkse INFO wordt via e-mail, of bezorgd of via de post toegezonden voor mensen buiten Vorden.

Rijbewijskeuring
Als KBO-PCOB-lid kost u een rijbewijskeuring maar € 25.-. Niet-leden betalen €27,50. De ouderenbonden hebben namelijk ook in onze provincie geregeld dat een aantal artsen leden van ouderenbonden voor dit bedrag keuren. Om meerdere reden is het van belang om enkele maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van het (oude) rijbewijs, actie te ondernemen voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Voor nadere informatie en het tijdig vastleggen van een keuringsdatum kunt u contact met ons opnemen.

KBO-PCOB-Reizen
De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een prachtig reisprogramma aan met interessante voordelen op het lidmaatschap. Vooral bootreizen zijn bij KBO-PCOB-ers in trek, maar ook worden reizen aangeboden naar Zuid Afrika en Indonesië. Kijk voor meer informatie op de voordelenpagina van www.pcob.nl

Ledenpas KBO-PCOB
Ieder lid van de KBO-PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ‘ledenpas’ kunt u heel veel voordeel behalen. Soms maken afdelingen zelf afspraken met plaatselijke leveranciers, maar daarnaast staan in het ledenblad Perspectief maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.

KBO-PCOB zet zich breed in
De KBO-PCOB probeert ook lokaal het overheidsbeleid positief te beïnvloeden en houdt een vinger aan de pols. Dan gaat het bijvoorbeeld om vervoer, wonen, zorg en veiligheid in uw omgeving.

Wilt u zich ook actief inzetten?
De KBO-PCOB is altijd op zoek naar nieuwe leden. Senioren die het werk willen ondersteunen, die actief meewerken aan hun toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder treffen. Ouder worden, betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie of de regie van het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij de KBO-PCOB. De KBO-PCOB ontplooit veel activiteiten. Doet u ook mee? Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact

Dhr. E.J. Markerink

E: ej.markerink@gmail.com