Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Voorthuizen

Wie zijn wij?

De Afdeling Voorthuizen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Voorthuizen in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ongeveer 250 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Voorthuizen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich zelf actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Activiteiten in Voorthuizen

Zie hiervoor ontmoetingsbijeenkomsten.

Ledenpas PCOB.

Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ledenpas kunt u veel voordeel behalen. Soms maken afdelingen zelf afspraken met plaatselijke leveranciers, maar daarnaast staan in het ledenblad KBO-PCOB magazine maandelijks artikelen, die aangeboden worden via deze ledenpas en kijk op www.kbo-pcob-voordeel.nl voor landelijke aanbiedingen.

Lokaal: zie ledenpas kortingen.

 

Wilt u zich ook actief inzetten?

De PCOB is altijd  op zoek naar nieuwe leden. Senioren die het werk willen ondersteunen, die actief meewerken aan hun toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder treffen. Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie of de regie van het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij de PCOB. De PCOB ontplooit veel activiteiten. Doet u ook mee? Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling of vraag een informatiepakket aan: e-mail info@pcob.nl.

Contact

Dhr. H. Hofman (Herman)

E: herman.hofman@kpnmail.nl